Till innehåll på sidan

Tätorter 2016:

Befolkningen i tätort ökade med 120 000

Statistiknyhet från SCB 2017-04-05 9.30

Under 2016 ökade befolkningen i tätorter med mer än 120 000 personer. Stockholms tätort stod för den största ökningen, med 23 500 personer, vilket innebär en ökning på 1,6 procent.

Vid utgången av 2016 bodde nästan 8,7 miljoner av Sveriges befolkning i en tätort. Det motsvarar 87 procent av landets befolkning. I våra största tätorter, det vill säga i tätorter med minst 30 000 invånare, bodde 4,9 miljoner invånare. Av dessa hade Uppsala tätort den största befolkningsökningen i förhållande till sin storlek. Där ökade befolkningen med 2,3 procent under 2016.

Ingen av de stora tätorterna minskade i befolkning. Den minsta ökningen hade Skellefteå med 0,4 procent, eller nästan 2 500 nya invånare.

Bland alla 1 979 tätorter minskade den östra delen av Malmberget mest, med drygt 160 personer. Där är det flyttningar orsakade av gruvdriften som påverkar befolkningsstatistiken.

De tio största tätorterna 2016
  Antal invånare 
TätortskodTätorts-beteckning20152016SkillnadSkillnad
i procent
T0336 Stockholm 1 515 017 1 538 517 23 500 1,6
T4368 Göteborg 572 799 581 822 9 023 1,6
T3604 Malmö 301 706 307 496 5 790 1,9
T0656 Uppsala 149 245 152 617 3 372 2,3
T0384 Upplands Väsby och Sollentuna 139 606 141 964 2 358 1,7
T6376 Västerås 117 746 119 372 1 626 1,4
T6188 Örebro 115 765 117 543 1 778 1,5
T1152 Linköping 106 502 108 640 2 138 2,0
T3452 Helsingborg 104 250 106 338 2 088 2,0
T1192  Norrköping 93 765 95 618 1 853 2,0

Befolkningen i tätorterna bor allt tätare

Under 2016 ökade tätorternas genomsnittliga befolkningstäthet med 20 personer per km2, till 1 409. Högst täthet hade Fisksätra, med 8 320 invånare per km2.

Bland de största tätorterna skedde den största ökningen av befolkningstäthet i Uppsala tätort, som ökade med 77 invånare per km2 till 3 489 invånare per km2.

Definitioner och förklaringar

De tätorter som ingår i statistiken definieras kortfattat som sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare. Bland tätorterna ingår därmed allt från de största städerna till små orter med endast 200 invånare.

Statistiken över 2016 års befolkning i tätorter har beräknats på 2015 års tätortsgränser. Det innebär att statistiken inte omfattar de personer som bor i bebyggelse som under 2016 har tillkommit strax utanför 2015 års tätortsgränser och som skulle ingå i tätorterna om deras ytmässiga utbredning uppdaterades.

Det är också orsaken till att antalet tätorter är oförändrat jämfört med år 2015. I statistiken förekommer det därför tätorter som har en befolkning på färre än 200 invånare. Mindre bebyggelsegrupper som år 2015 inte klassificerades som tätorter p.g.a. för liten befolkning, men som under 2016 har ökat sin befolkning till 200 invånare eller mer, ingår inte i statistiken.

Nästa gång tätorternas ytmässiga utbredning uppdateras blir år 2019, med referenstidpunkt 2018-12-31. Tills dess görs årliga uppdateringar av befolkningen inom 2015 års tätorter.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras under 2018.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för Miljöekonomi och miljö

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Karin Hedeklint

Telefon
010-479 45 14
E-post
karin.hedeklint@scb.se