Till innehåll på sidan

Folkmängd i och utanför tätort 1800-2020

diagram

Definitioner och förklaringar

I SCB:s statistik är en tätort ett bebyggelseområde med minst 200 folkbokförda invånare och tät bebyggelse. SCB avgränsar tätorterna geografiskt och beräknar därefter statistik för dem. Bebyggelsens täthet mäts med hjälp av digitala kartor från Lantmäteriet, med information om byggnader, fastigheter, vägar och mark. Avstånden mellan tätortens byggnader varierar beroende på flera faktorer, bland annat antalet folkbokförda och anställda i tätortens olika delar. De längsta tillåtna avstånden är 500 meter. Uppgifter om befolkning och anställda hämtas från SCB:s register, vilka kombineras med adressinformation. 

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-11-24

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
mark.vatten.gis@scb.se

Karin Hedeklint

Telefon
010-479 45 14
E-post
karin.hedeklint@scb.se

Stefan Svanström

Telefon
010-479 45 58
E-post
stefan.svanstrom@scb.se