Till innehåll på sidan

Torv; produktion, användning och miljöeffekter (Torv)

Sveriges officiella statistik

Statistiken visar produktion och användning av torv i Sverige. Uppgifter redovisas om, import och export, koncessioner, produktion, lagstiftning, marknadsläge och miljöeffekter för skörd och användning. En internationell överblick görs också. Statistiken tas fram årligen.

Hitta på sidan

Statistiknyheter

Torv 2020, produktion, användning och miljöeffekter

2021-06-17

Mellan 2019 och 2020 har skörden av odlingstorv ökat med 19,7 procent, från 1,6 till 1,9 miljoner kubikmeter. Det är det högsta uppmätta värdet för odlingstorv sedan mätningarna började. Det sker en ökad efterfrågan, framför allt utomlands där exporten av odlingstorv ökat med 13 procent under samma period.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Rapporter

Titel Typ Datum
Torv 2019 Produktion, användning och miljöeffekter m.m. SM 2020-06-18
Torv 2017 Produktion, användning och miljöeffekter m.m. SM 2018-06-12
Torv 2015 Produktion, användning och miljöeffekter m.m. SM 2016-06-16
Torv 2014 Produktion, användning och miljöeffekter m.m. SM 2015-06-17
Torv 2013 Produktion, användning och miljöeffekter m.m. SM 2014-06-18
Torv 2012 Produktion, användning och miljöeffekter m.m. SM 2013-06-20

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

SCB, sektionen för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
mark.vatten.gis@scb.se

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar 9.00–12.00, 13.00–16.30
E-post
information@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mi0809