Till innehåll på sidan

Torv; produktion, användning och miljöeffekter (Torv)

Statistiken visar produktion och användning av torv i Sverige. Uppgifter redovisas om, import och export, koncessioner, produktion, lagstiftning, marknadsläge och miljöeffekter för skörd och användning. En internationell överblick görs också. Statistiken tas fram årligen.

Statistiknyheter

Torv 2020, produktion, användning och miljöeffekter

2021-06-17

Mellan 2019 och 2020 har skörden av odlingstorv ökat med 19,7 procent, från 1,6 till 1,9 miljoner kubikmeter. Det är det högsta uppmätta värdet för odlingstorv sedan mätningarna började. Det sker en ökad efterfrågan, framför allt utomlands där exporten av odlingstorv ökat med 13 procent under samma period.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Torv 2019 Produktion, användning och miljöeffekter m.m. SM 2020-06-18
Torv 2017 Produktion, användning och miljöeffekter m.m. SM 2018-06-12
Torv 2015 Produktion, användning och miljöeffekter m.m. SM 2016-06-16
Torv 2014 Produktion, användning och miljöeffekter m.m. SM 2015-06-17
Torv 2013 Produktion, användning och miljöeffekter m.m. SM 2014-06-18
Torv 2012 Produktion, användning och miljöeffekter m.m. SM 2013-06-20

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

SCB, enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
mark.vatten.gis@scb.se

Fredrik Kanlén

Telefon
010-479 46 55
E-post
fredrik.kanlen@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mi0809