Till innehåll på sidan

Torv 2016, produktion, användning och miljöeffekter:

Skörden av odlingstorv ökade kraftigt under 2016

Statistiknyhet från SCB 2017-06-19 9.30

Torvskörden ökade under 2016. Det var främst odlingstorv som gick upp med 32 procent, men även energitorven ökade från låga nivåer. Orsaken till denna uppgång är främst vädret sommaren 2016, som var mer gynnsamt för torven, jämfört med sommaren före. Torvskörden gynnas av varmt och torrt väder.

Skörd av odlingstorv 1982–2016

Graph

Torvanvändningen ökade i energisektorn

2016 blev ett trendbrott för torven inom energisektorn. För första gången sedan 2008 ökade torvförbränningen. Ökningen var på 7 000 ton oljeekvivalenter eller 6 procent, från 115 000 toe till 122 000 toe. Torvens andel av den totala energitillförseln i Sverige var 0,2 procent år 2016.

Importen minskade

Importen av torv minskade under 2016, med 33 procent. Importen består främst av energitorv. Exporten ökade med 24 procent och består mest av odlingstorv.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för Miljöekonomi och miljö

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Fredrik Kanlén

Telefon
010-479 46 55
E-post
fredrik.kanlen@scb.se