Till innehåll på sidan

Torv 2017, produktion, användning och miljöeffekter:

Skörden av energitorv minskade under 2017

Statistiknyhet från SCB 2018-06-12 9.30

Skörden av energitorv minskade under 2017. Minskningen blev 23 procent jämfört med 2016. Orsaken var främst vädret sommaren 2017, som var mindre gynnsamt för torven, jämfört med sommaren före. Torvskörden gynnas av varmt och torrt väder.

Skörd av Energitorv 1981-2017

Handel med torv ökade

Importen av torv ökade med 34 procent under 2017. Importen består främst av energitorv. Exporten ökade med 14 procent och består mest av odlingstorv. Importen kommer främst från Vitryssland medan Sverige exporterar mest till Nederländerna.

Sverige bland ledande i världen vid produktion av torv

Under 2015 var Sverige fjärde största nation avseende världsproduktion av torv. De flesta stora världsproducenter kommer från Europa. Finland toppade med 27 procent av världsproduktionen, medan Sverige stod för 8 procent. Irland och Tyskland hamnade på andra och tredje plats.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för Miljöekonomi och miljö

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Fredrik Kanlén

Telefon
010-479 46 55
E-post
fredrik.kanlen@scb.se