Till innehåll på sidan

Torv 2018, produktion, användning och miljöeffekter:

Gynnsamt väder ökade skörden av energitorv

Statistiknyhet från SCB 2019-06-12 9.30

Energitorvskörden ökade med 72 procent under 2018. En av orsakerna var det varma och torra vädret sommaren 2018, vilket var gynnsamt för torven. Efterfrågan på energitorv har ökat under 2018, vilket har lett till ökade skördenivåer. Dock blev det ingen rekordskörd då brandrisken begränsade skördemöjligheterna.

Skörd av Energitorv 1981-2018

Oförändrad skörd av odlingstorv

Skörden av odlingstorv var 1 604 000 kubikmeter 2018. Skörden var kvar på samma nivå som året innan, trots det gynnsamma vädret. En förklaring till det är att den ökade brandrisken fick konsekvenser för skörd av odlingstorv. Precis som i skogsbruket måste skörden ske på kvällar och nätter samt mer begränsat.
Odlingstorv används främst som jordförbättringsmedel i trädgårdsnäringen.

Användningen av torv vände uppåt

Torv och torvbriketter förbränns nästan uteslutande för produktion av el och fjärrvärme. Under 2018 ökade torvförbränningen med 33 procent. Orsaken var en kall vinter samt brist på biobränslen i Sverige och närområdet. Torv eldas främst i biobränslepannor så det blev en ökad efterfråga på torv.

Av de totala växthusgasutsläppen stod torv- och torvbrikettsförbränningen för cirka 1 procent av alla nationella (territoriella) utsläpp år 2017.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för Miljöekonomi och miljö

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Fredrik Kanlén

Telefon
010-479 46 55
E-post
fredrik.kanlen@scb.se