Till innehåll på sidan

Torv 2018, produktion, användning och miljöeffekter:

Skörden av energitorv minskade under 2019

Statistiknyhet från SCB 2020-06-18 9.30

Under 2019 har skörden av energitorv minskat med 31 procent. Minskningen sker från 1,9 till 1,3 miljoner kubikmeter som motsvarar ca 1,4 TWh. I ett femårsperspektiv är skörden dock normal.

Den typ av energitorv som minskade var frästorven. Samtidigt ökade skörden av stycketorv. Skördarna var störst i Norrbottens och Västernorrlands län.

Skörd av Energitorv 1983-2019

Diagram

Minskad handel med torv

Mellan 2018 och 2019 har handeln med torv minskat. Sveriges export av torv minskade med 6 procent, samtidigt som importen minskade med 32 procent. Importen består av energitorv och exporten av odlingstorv. Under 2019 var Sveriges torvexport nästan fyra gånger så stor som importen av torv. Importen omfattade 67 000 ton, medan exporten omfattade 239 000 ton. Den totala handeln var på ca 0,9 miljoner kubikmeter.

Användningen av torv minskade

Torv (fräs- och stycketorv) och torvbriketter förbränns nästan uteslutande för produktion av el och fjärrvärme. Under 2019 minskade torvförbränningen med 35 procent, från 1,7 terawattimmar till 1,1. 2018 var användningen av torv hög, vilket förklarar den stora minskningen. Användningen av torv påverkas av uppvärmningsbehovet och tillgången på biobränslen såsom restprodukter från skogsbruket.

Under 2019 utgjorde användningen av torv i elproduktionen 20 procent av den totala torvbränsleförbränningen.

Skörden av odlingstorv var oförändrad

Skörden av odlingstorv har varit oförändrad mellan 2018 och 2019 och legat på 1,6 miljoner kubikmeter.

Odlingstorv har positiva odlingstekniska egenskaper som är användbara i skogsbruket, trädgårdsnäring och som stallströ.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för Miljöekonomi och miljö

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Fredrik Kanlén

Telefon
010-479 46 55
E-post
fredrik.kanlen@scb.se