Till innehåll på sidan

Återvinningsnivå av förpackningar

2020, procent

Återvinningsnivå av förpackningar

Kommentarer

Andel återvunna förpackningar och plastförpackningar räknas ut ifrån mängd (ton) av förpackningar satta på marknaden, samt mängd (ton) materialåtervunna förpackningar.

Plastförpackningar ingår som en delmängd av förpackningar. Övriga förpackningstyper som ingår är bland annat glas-, trä- och metallförpackningar. För mer information se rapporten Sveriges återvinning av förpackningar och tidningar

Förpackningsstatistik är officiell statistik och Naturvårdsverket är statistikansvarig myndighet.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-20

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Louise Sörme

Telefon
010-479 47 92
E-post
louise.sorme@scb.se

Sandra Gralde Stålhandske

Telefon
010 479 40 93
E-post
sandra.graldestalhandske@scb.se