Till innehåll på sidan

Kommunalt avfall per capita

2020, kilogram

Kommunalt avfall per capita

Kommentarer

Det genererades cirka 430 kg kommunalt avfall per person år 2020. Mängd (ton) kommunalt avfall rapporteras här på ingående avfallstyp. Naturvårdsverket är statistikansvarig myndighet.

Med befolkning avses medelfolkmängd. Medelfolkmängd är officiell statistik och tas fram av Statistikmyndigheten, SCB.

En annan metod har valts för denna indikator än vad Eurostat använder.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-20

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Louise Sörme

Telefon
010-479 47 92
E-post
louise.sorme@scb.se

Sandra Gralde Stålhandske

Telefon
010 479 40 93
E-post
sandra.graldestalhandske@scb.se