Till innehåll på sidan

Drivkrafter för materialkonsumtionen i Sverige enligt IPAT-ekvationen, 1998-2020

Index (1998 = 100)

Diagram: Drivkrafter för materialkonsumtionen i Sverige enligt IPAT-ekvationen, 1998-2020

Kommentarer

Diagrammet beskriver hur utvecklingen av materialkonsumtionen (DMC) i Sverige drivs av utvecklingen hos tre olika faktorer:
- Mängden material som går åt per produkt, dvs materialkonsumtionen per BNP-krona, materialintensiteten (DMC/BNP) (T)
- Hur mycket produkter som produceras per person (BNP/capita) (A)
- Hur många personer det finns i landet (befolkningen) (P).
Multipliceras dessa faktorer ihop, erhålls den totala materialkonsumtionen (DMC) i landet. Denna uppställning är känd under benämningen IPAT-ekvationen: I (Impact) = P (Population) * A (Affluence) * T (Technology)

I vårt fall är Impact (I) materialkonsumtionen DMC, och ekvationen utläses då som I (DMC) = P (Befolkning) * A (BNP/capita) * T (DMC/BNP). I diagrammet ovan har därefter dessa faktorer normaliserats till indextal.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-12-15

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?