Till innehåll på sidan

Drivkrafter för materialkonsumtionen i Sverige enligt IPAT-ekvationen, 2000–2016

Index (2000=100)

Kommentarer

Diagrammet beskriver hur utvecklingen av materialkonsumtionen (DMC) i Sverige drivs av utvecklingen hos tre olika faktorer:

- Mängden material som går åt per produkt, dvs materialkonsumtionen per BNP-krona, materialintensiteten (DMC/BNP) (T)
- Hur mycket produkter som produceras per person (BNP/capita) (A)
- Hur många personer det finns i landet (befolkningen) (P).

Multipliceras dessa faktorer ihop, erhålls den totala materialkonsumtionen (DMC) i landet. Denna uppställning är känd under benämningen IPAT-ekvationen där I (Impact) = P (Population) * A (Affluence) * T (Technology). I vårt fall är Impact (I) materialkonsumtionen DMC, och ekvationen utläses då som I (DMC) = P (Befolkning) * A (BNP/capita) * T (DMC/BNP). I diagrammet ovan har därefter dessa faktorer normaliserats till indextal med år 2000 = 100.

I diagrammet kan man se hur materialintensiteten, DMC/BNP, har minskat något under perioden 2000–2016. Det innebär att inte lika mycket material används per krona producerad vara eller tjänst. Samtidigt påverkas materialkonsumtionen av den generella ekonomiska utvecklingen (återspeglat i kurvan för BNP/capita), samt av befolkningsökningen. Tillsammans bidrar detta till att materialkonsumtionen totalt sett i Sverige ökar, trots att mindre material går åt per produkt.

Utvecklingen av materialkonsumtionen påverkas i hög grad av naturfenomen och den allmänna konjunkturen i världsekonomin. Till exempel medförde stormen Gudrun stora förändringar i biomassatillgången under åren 2005 och 2006. Under 2009 syns den ekonomiska krisen som en tillfällig nedgång i trenden för materialkonsumtionen.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-12-12

Har du frågor om statistiken?