Till innehåll på sidan

Fysisk handelsbalans per materialkategori, Sverige 2001, 2006, 2011 och 2016

Miljoner ton per år

Avfall enligt EW-MFA:s kategorier. Avfall från träindustrin ingår här i kategorin Biomassa.

Kommentarer

Diagrammet visar den fysiska handelsbalansen räknat som export minus import per materialkategori för åren 2001, 2006, 2011 och 2016. Positiva värden visar på ett handelsöverskott, dvs vi exporterar mer än vad vi importerar. Handelsunderskott blir då det motsatta.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-12-12

Har du frågor om statistiken?