Till innehåll på sidan

Inhemsk materialkonsumtion per capita, uppdelat på olika materialkategorier, Sverige 2000–2016

Ton/capita per år

Avfall enligt EW-MFA:s kategorier. Avfall från träindustrin ingår här i kategorin Biomassa.

Preliminära data för icke-metalliska mineraler år 2016.

Kommentarer

Med inhemsk materialkonsumtion (Domestic Material Consumption, DMC) per capita avses den mängd material som används varje år i genomsnitt per invånare i ett land. DMC motsvarar den mängd material som utvinns i landet, dvs material som flödar från naturen i Sverige in i det svenska samhället, plus det material som importerats in i Sverige minus det material som exporterats ut från Sverige.

DMC/capita har ökat med ungefär 14 % under perioden 2000–2016, från 20 ton/capita per år till nästan 23 ton/capita per år.

Jämför man förändringen i DMC/capita med förändringen i total DMC, så har förändringen i DMC/capita varit något mindre i procentuella termer pga befolkningstillväxten i Sverige.

Med befolkning avses medelfolkmängd (medeltalet mellan befolkningen i slutet och i början av året).

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-12-12

Har du frågor om statistiken?