Till innehåll på sidan

Inhemsk materialkonsumtion per materialkategori, Sverige 2000–2016

Miljoner ton per år

Avfall enligt EW-MFA:s kategorier. Avfall från träindustrin ingår här i kategorin Biomassa.

Preliminära data för icke-metalliska mineraler år 2016.

Kommentarer

Med inhemsk materialkonsumtion (Domestic Material Consumption, DMC) avses den mängd material som används direkt av ekonomin i ett land. DMC motsvarar den mängd material som utvinns i landet, dvs material som flödar från naturen i Sverige in i det svenska samhället, plus det material som importerats in i Sverige minus det material som exporterats från Sverige.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-12-12

Har du frågor om statistiken?