Till innehåll på sidan

Inhemsk utvinning per materialkategori, Sverige 1998–2019

Miljoner ton per år

Inhemsk utvinning per materialkategori, Sverige 1998-2019, miljoner ton per år

Kommentarer

Med inhemsk materialkonsumtion (Domestic Material Consumption, DMC) avses den mängd material som används direkt av ekonomin i ett land. DMC motsvarar den mängd material som utvinns i landet, dvs material som flödar från naturen i Sverige in i det svenska samhället, plus det material som importerats in i Sverige minus det material som exporterats ut från Sverige. Uppdelat på olika materialslag som i diagrammet ovan kan DMC svara på vilken typ av materialsammansättning som används av ett lands ekonomi.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-12-11

Har du frågor om statistiken?