Till innehåll på sidan

Inhemsk utvinning per materialkategori, Sverige 2000–2016, miljoner ton per år

Miljoner ton per år

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Biomassa
53,76 53,20 55,73 55,40 57,64 73,06 51,84 62,46 58,20 55,95 59,00 59,84 58,72 58,95 62,86 61,54 60,07
Metaller
47,73 44,86 45,16 46,89 47,83 47,69 50,69 50,47 50,84 44,22 61,52 67,55 72,37 79,09 79,65 72,69 74,86
Icke-metalliska mineraler
74,83 75,34 74,92 73,73 80,85 83,38 90,65 99,47 99,98 83,55 85,07 87,23 88,61 86,53 86,29 93,17 95,50
Fossila bränslen
0,40 0,68 0,77 0,70 0,51 0,55 0,79 0,48 0,59 0,55 0,57 0,59 0,47 0,66 0,61 0,37 0,46
Totalt
176,72 174,07 176,58 176,72 186,82 204,67 193,97 212,88 209,61 184,28 206,16 215,21 220,18 225,23 229,41 227,77 230,89

Preliminära data för icke-metalliska mineraler år 2016.

Kommentarer

Med inhemsk utvinning avses den utvinning av råvaror som sker inom landets gränser. Indikatorn beskriver här det fysiska flödet (massa per tidsenhet) av material som flödar från naturen i Sverige in i det svenska samhället.

Data bygger på sammanställningar från olika statistiska undersökningar. Främst används statistik över industrins varuproduktion, lantbruksstatistik, statistik från Skogsstyrelsen och statistik från Sveriges geologiska undersökning (SGU).

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-12-12

Har du frågor om statistiken?