Till innehåll på sidan

Trend för råmaterial, halvfabrikat och färdiga produkter av import och export i Sverige 2000–2016

Miljoner ton per år

Import

 

 

Export

Kommentarer

Diagrammen visar trenden för råmaterial, halvfabrikat och färdiga produkter i svensk import och export 2000-2016, miljoner ton.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-12-12

Har du frågor om statistiken?