Till innehåll på sidan

Totala miljömotiverade direkta subventioner, 2000–2017

Miljoner kronor

 200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Totalt
5 413 6 906 7 022 5 943 6 339 6 690 6 923 6 585 6 473 7 831 7 731 8 041 6 897 7 545 7 387 8 351 9 416 10 113
Naturresursrelaterade subventioner
3 216 4 214 4 156 3 642 3 705 4 223 4 118 3 263 3 071 3 051 3 728 3 709 3 226 3 265 3 072 3 686 4 919 5 151
Stöd för Landskap och biologisk mångfald [1]
355 439 758 565 956 1 301 1 505 424 501 496 562 517 347 341 460 711 601 689
Miljöforskning
138 195 97 95 97 148 152 421 121 152 159 171 174 187 196 209 356 397
Återföring av skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel m.m.
61 235 251 266 64 168 190 184 154 133 2 0 0
Stöd för havsmiljö
3 34 106 167 141 128 151 125 135 140 121
Stöd för hållbara städer
632 1 134 650 479 215 87 ‑31 6 ‑17 0 95 129 10 9 3 ‑9 4 2
bidrag om kemikalier
2 2 3 3 4 2     3 3 10
Bidrag till miljömärkning av produkter
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3   4
Fiskevård [2]
2 3 4 9 4 8 7 18 18 21 18 2 0
Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket [3]
2 068 2 417 2 569 2 234 2 153 2 370 2 381 2 169 2 164 2 038 2 518 2 560 2 512 2 525 2 244 2 602 3 742 3 907
Övrigt
17 21 14 20 25 40 35 46 53 49 48 48 46 49 39 32 74 22
Energirelaterade subventioner
1 022 1 239 1 526 1 039 973 632 593 1 292 1 255 2 077 1 465 1 654 1 272 1 213 1 127 805 1 280 1 543
Energiforskning
304 263 292 248 163 166 292 330 385 688 625 772 662 570 594 539 650 719
Stöd för effektivare energianvändning och energiteknik
366 481 782 620 602 403 241 871 725 1 061 525 627 423 362 380 118 146 201
Stöd för kärnsäkerhet [4]
6 34 40 12 12 12 12 39 62 69 75 59 65 64 48 6 107 9
Stöd för småskalig elproduktion
173 240 243 106 0
Stöd för förnyelsebar energi
173 222 167 54 196 52 48 52 84 259 240 195 121 217 105 142 377 614
Utsläppsreducerade subventioner
18 18 22 43 250 123 470 541 670 934 574 ‑9 ‑31 149 216 610 1 404 1 521
klimatinsatser
12 18 22 43 250 123 470 197 319 510 436 ‑27 ‑57 87 98 252 775 667
Miljöbilspremie [5]
41 322 349 41 20 62 117 347 348 451
Transportrelaterad forskning
6 5 30 76 97 18 0 0
Trängselskatt i Stockholm och Göteborg
297 0 0 0 0 6 0 0 11 281 404
Miljörelaterat bistånd och internationellt samarbete
1 157 1 435 1 318 1 219 1 410 1 712 1 742 1 490 1 477 1 769 1 965 2 688 2 431 2 918 2 972 3 250 1 813 1 898
Miljöbistånd [6]
1 085 1 395 1 262 1 159 1 345 1 645 1 676 1 454 1 444 1 732 1 928 2 621 2 361 2 852 2 917 3 112 1 687 1 577
Internationellt samarbete
72 40 56 60 65 67 66 36 33 37 36 66 70 66 55 138 126 321
Mottagare
                                   
Företag
2 749 3 400 3 509 3 006 2 926 2 997 2 750 3 058 2 856 3 267 3 532 3 832 3 360 3 378 3 159 3 556 5 207 5 546
Resten av världen
1 182 1 421 1 261 1 102 1 347 1 430 1 430 1 279 1 328 1 886 2 015 2 543 2 287 2 756 2 763 3 128 1 869 1 755
Övriga[7]
1 482 2 086 2 252 1 835 2 066 2 262 2 743 2 248 2 289 2 678 2 184 1 666 1 250 1 411 1 465 1 668 2 340 2 812
Procent av BNP i Sverige[8]
0,23% 0,28% 0,27% 0,22% 0,23% 0,23% 0,22% 0,20% 0,19% 0,24% 0,22% 0,22% 0,19% 0,20% 0,19% 0,20% 0,21% 0,22%

1) I denna subvention ingår anslag med flera olika namn för de olika åren. Här ingår anslagen Skydd av värdefull natur samt Åtgärder för värdefull natur.  

2) Subventionen har fr o m 2013 upphört och ingår numer i  "Stöd för havsmiljö” .  

3) Här avses de miljöersättningar till jordbruket som ingår i miljö- och landsbygdsprogrammet för Sverige, t.ex. bevarande av odlingslandskapets biologiska mångfald och miljövänligt jordbruk. Ca hälften av summan är från EU. Medtaget som miljömotiverat är just nu enbart det som betalas ut som miljöersättningar, men det finns även andra former av stöd med miljömotiv i programmet. Sedan 2015 finns förgröningsstödet inkluderat i statistiken. 4) Här ingår både nationellt och internationellt arbete kring "kärnsäkerhetsarbete"

5) Miljöbilspremien avslutades under 2010 och en ny supermiljöpremie har införts från 2012.   

6) Ingår gör det av SIDA utbetalda miljörelaterade biståndet (den andel som SIDA själva klassar som huvudsyfte miljö) från det anslag som heter Biståndsverksamhet. Dessutom inkluderas  en delmängd av miljörelaterade bistånd baserat på en andelsberäkning av andra biståndsaktiviteter.

7) Övriga inkluderar: offentlig sektor privat konsumtion och hushållens ideella organisationer

8) Avser BNP till marknadspris, löpande priser.   

Kommentarer

I flera fall har flera mindre eller likartade anslag grupperats ihop till ett gemensamt subventionsnamn för att tabellen ska gå att överblicka.

Definitioner och förklaringar

Vad som är en miljömotiverad subvention avgörs av motiveringen till subventionen/det statsanslag som föranledde subventionen. Tabellen inkluderar inte alla subventioner från EU. Inkluderar transfereringar (klassade som Lämnade bidrag) från staten till producenter, enskilda personer, organisationer, ideella föreningar, kommuner, landsting liksom till EU och internationell verksamhet. Denna definition är bredare än den som används av nationalräkenskaperna.

Definitionen av en subvention som SCB använder innefattar transfereringen som heter Lämnade bidrag vilken finns i redovisningen om statsbudgetens utfall från Ekonomistyrningsverket. Det innebär att om en sådan transferering finns från ett anslag som vi klassar som miljömotiverat så hamnar det i tabellen ovan som miljömotiverade subventioner. Det kan dock finnas flera miljömotiverade anslag ett år men där man inte betalade ut pengar i form av Lämnade bidrag och de finns då inte med. (Andra transfereringar är t ex Löner, Hyra, Omkostnader).

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-05-17

Har du frågor om statistiken?