Till innehåll på sidan

Elektricitetsskatt per bransch 2008–2015

Löpande priser, miljoner kronor [1]

SNI2007 Bransch 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
  Totalt 19 732 20 720 22 094 21 268 22 675 23 547 22 174 23 863
A01-F43 Varuproducenter 2 186 2 302 2 480 2 399 3 027 3 056 2 892 3 342
A01-A03 Jordbruk, skogsbruk och fiske 8 10 13 11 20 21 21 29
B05-B09 Utvinning av mineral 27 28 39 43 73 86 87 109
C10-C33 Tillverkningsindustri 500 533 609 628 1 064 1 088 1 096 1 383
D35-E39 Försörjning av el, gas, värme, kyla och vatten samt avloppsrening, avfallshantering och sanering 1 388 1 434 1 486 1 402 1 553 1 521 1 367 1 460
F41-F43 Byggverksamhet 263 297 333 315 317 340 321 361
G45-U99 Tjänsteproducenter 4 779 4 769 4 792 4 795 4 818 5 083 4 911 5 063
G45-G47 Parti- och detaljhandel 1 537 1 421 1 611 1 659 1 719 1 777 1 695 1 780
H49-H53 Transport och magasinering 366 368 371 359 356 398 394 360
I55-I56 Hotell- och restaurangverksamhet 423 445 463 467 501 530 517 580
J58-J63 Informations- och kommunikationsverksamhet 158 138 213 204 208 234 224 277
K64-K66 Finans- och försäkringsverksamhet 143 143 120 138 135 136 126 123
L68 Fastighetsverksamhet 1 311 1 475 1 163 1 159 1 107 1 154 1 100 1 068
M69-N82 Övriga stödtjänster inom privata näringslivet 399 358 398 412 395 444 468 481
O84-Q88 Offentlig förvaltning och försvar; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster 274 250 258 243 237 247 233 236
R90-U99 Kultur, nöje och fritid; Annan serviceverksamhet; Förvärvsarbete i huhåll 168 171 195 154 160 163 154 158
  Offentliga myndigheter 1 979 2 097 2 195 2 034 2 053 2 103 1 994 2 147
  Huhållens ideella organisationer 243 230 241 234 244 251 241 260
  Export 65 34 56 82 85 77 83 65
  Hushållens konsumtion 10 480 11 288 12 330 11 724 12 448 12 977 12 053 12 986

[1] Produktionsskatten på el (avgift/skatt för nedrustning och förvaring) är sammanräknad med energiskatten på el till en total elskatt som visas i tabellen ovan.

Kommentarer

Skatter som belastar energiprodukter dvs. svavelskatt, energiskatt på bränslen, elskatt (häri ingår avgift/skatt för nedrustning & förvaring samt energiskatten på el), och koldioxidskatt kan fördelas på branscher. För att det ska vara möjligt hänförs dessa skatter till användningen av olika energiprodukter. I beräkningarna förekommer mindre avrundningsfel, dessa branschfördelade skatter kan därför skilja sig något mot det som redovisas i tabellen där alla miljöskatter är sammanställda (som istället enbart är baserat på skatteinbetalningar).

Definitioner och förklaringar

Den definition av en miljöskatt som används på SCB är utarbetad av Eurostat och OECD och möjliggör komparativa studier mellan olika länder;

"...it has been chosen to single out the tax base that seem to have a particular environmental relevance, and to consider all taxes levied on these tax bases as environmentally related regardless of motives behind their introduction, their names etc."

Enligt definitionen är det alltså skattebasen som avgör om skatten är en miljöskatt eller inte.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-10-04

Har du frågor om statistiken?