Till innehåll på sidan

Elektricitetsskatt per bransch 2008–2018

Löpande priser, miljoner kronor

SNI2007Bransch20082009201020112012201320142015[1]201620172018
 Totalt 19 146 20 082 20 930 20 169 20 630 20 754 19 827 20 379 21 309 23 213 24 475
A01-F43 Varuproducenter 1 448 1 445 1 520 1 458 1 492 1 341 1 237 3 254 3 254 3 209 3 376
A01-A03 Jordbruk, skogsbruk och fiske 3 5 5 5 4 4 4 9 9 9 9
B05-B09 Utvinning av mineral 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
C10-C33 Tillverkningsindustri 85 86 89 92 79 70 69 64 61 66 63
D35-E39 Försörjning av el, gas, värme, kyla och vatten samt avloppsrening, avfallshantering och sanering 1 180 1 133 1 184 1 131 1 193 1 050 953 2 984 2 982 2 897 3 055
F41-F43 Byggverksamhet 177 219 239 227 211 214 208 193 199 232 245
G45-U99 Tjänsteproducenter 3 702 3 862 3 801 3 881 3 604 3 568 3 531 4 711 4 560 4 683 4 939
G45-G47 Parti- och detaljhandel 1 039 1 049 1 158 1 200 1 149 1 121 1 098 1 513 1 466 1 414 1 491
H49-H53 Transport och magasinering 556 544 523 560 517 515 507 581 553 619 653
I55-I56 Hotell- och restaurangverksamhet 280 325 329 335 333 332 333 479 474 516 544
J58-J63 Informations- och kommunikationsverksamhet 138 130 194 189 180 186 182 168 184 258 272
K64-K66 Finans- och försäkringsverksamhet 128 133 109 127 116 109 104 125 120 113 119
L68 Fastighetsverksamhet 973 1 112 887 882 777 763 748 909 860 663 699
M69-N82 Övriga stödtjänster inom privata näringslivet 294 278 301 314 280 295 319 406 398 515 543
O84-Q88 Offentlig förvaltning och försvar; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster 231 229 231 220 199 196 191 276 263 296 312
R90-U99 Kultur, nöje och fritid; Annan serviceverksamhet; Förvärvsarbete i huhåll 63 62 69 56 54 51 49 254 243 290 306
  Offentliga myndigheter 1 726 2 028 2 035 1 954 1 813 1 748 1 709 1 417 1 367 1 651 1 741
  Huhållens ideella organisationer 212 220 223 218 210 204 202 82 80 93 98
  Hushållens konsumtion 12 058 12 528 13 350 12 658 13 511 13 893 13 148 10 914 12 048 13 577 14 320

 

[1] Från och med 2015 används en förbättrad metod för att fördela ut elektricitetsskatten till ekonomiska aktörer vilket leder till tidsseriebrott mellan 2014 och 2015.

Kommentarer

Skatter som belastar energiprodukter dvs. koldioxidskatt, energiskatt på bränslen, svavelskatt och energiskatt på el fördelas på branscher utifrån deras användning av olika energiprodukter. Uppgifterna kombineras med information om skattesatser och eventuella undantag från skatteplikt/lägre skatt för vissa typer av verksamheter. I beräkningarna förekommer mindre avrundningsfel.

Definitioner och förklaringar

Den definition av en miljöskatt som används på SCB är utarbetad av Eurostat och OECD och möjliggör komparativa studier mellan olika länder;

"...it has been chosen to single out the tax base that seem to have a particular environmental relevance, and to consider all taxes levied on these tax bases as environmentally related regardless of motives behind their introduction, their names etc."

Enligt definitionen är det alltså skattebasen som avgör om skatten är en miljöskatt eller inte.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-10-06

Har du frågor om statistiken?