Till innehåll på sidan

Energiskatt på bränslen per bransch 2008–2015

Löpande priser, miljoner kronor

SNI2007 Bransch 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
  Totalt 19 590 20 215 20 157 20 411 19 908 19 896 19 319 20 349
A01-F43 Varuproducenter 2 945 3 103 3 256 3 839 3 887 3 981 3 853 4 340
A01-A03 Jordbruk, skogsbruk och fiske 939 974 1 059 1 230 1 278 1 361 1 289 1 419
B05-B09 Utvinning av mineral 34 29 33 52 59 59 66 76
C10-C33 Tillverkningsindustri 578 604 499 742 712 675 693 820
D35-E39 Försörjning av el, gas, värme, kyla och vatten samt avloppsrening, avfallshantering och sanering 350 404 545 628 598 586 551 632
F41-F43 Byggverksamhet 1 044 1 092 1 120 1 187 1 240 1 300 1 254 1 393
G45-U99 Tjänsteproducenter 5 228 5 331 5 515 5 899 5 853 6 085 5 920 6 348
G45-G47 Parti- och detaljhandel 1 251 1 252 1 273 1 226 1 167 1 164 1 094 1 196
H49-H53 Transport och magasinering 2 886 2 896 3 169 3 521 3 508 3 708 3 625 3 865
I55-I56 Hotell- och restaurangverksamhet 52 57 49 48 49 49 47 51
J58-J63 Informations- och kommunikationsverksamhet 191 184 136 137 126 125 116 117
K64-K66 Finans- och försäkringsverksamhet 59 66 79 80 92 97 95 109
L68 Fastighetsverksamhet 276 305 309 365 396 416 428 459
M69-N82 Övriga stödtjänster inom privata näringslivet 412 454 395 409 396 400 387 412
O84-Q88 Offentlig förvaltning och försvar; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster 44 52 44 45 46 48 45 49
R90-U99 Kultur, nöje och fritid; Annan serviceverksamhet; Förvärvsarbete i huhåll 57 65 61 68 73 78 83 90
  Offentliga myndigheter 303 312 311 315 310 313 291 325
  Huhållens ideella organisationer 56 58 56 56 55 53 52 45
  Hushållens konsumtion 11 058 11 411 11 019 10 302 9 803 9 464 9 203 9 291

Kommentarer

Skatter som belastar energiprodukter dvs. svavelskatt, energiskatt på bränslen, elskatt (häri ingår avgift/skatt för nedrustning & förvaring samt energiskatten på el), och koldioxidskatt kan fördelas på branscher. För att det ska vara möjligt hänförs dessa skatter till användningen av olika energiprodukter. I beräkningarna förekommer mindre avrundningsfel, dessa branschfördelade skatter kan därför skilja sig något mot det som redovisas i tabellen där alla miljöskatter är sammanställda (som istället enbart är baserat på skatteinbetalningar).

Definitioner och förklaringar

Den definition av en miljöskatt som används på SCB är utarbetad av Eurostat och OECD och möjliggör komparativa studier mellan olika länder:

"...it has been chosen to single out the tax base that seem to have a particular environmental relevance, and to consider all taxes levied on these tax bases as environmentally related regardless of motives behind their introduction, their names etc."

Enligt definitionen är det alltså skattebasen som avgör om skatten är en miljöskatt eller inte.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-10-04

Har du frågor om statistiken?