Till innehåll på sidan

Koldioxidskatt per bransch 2008–2015

Löpande priser, miljoner kronor

SNI2007 Bransch 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
  Totalt 25 770 26 077 27 330 25 357 25 237 24 053 23 332 24 597
A01-F43 Varuproducenter 6 857 7 011 7 868 7 161 7 267 6 892 6 541 7 249
A01-A03 Jordbruk, skogsbruk och fiske 1 816 1 783 2 001 1 972 2 050 1 972 1 878 2 027
B05-B09 Utvinning av mineral 136 106 129 124 139 125 138 145
C10-C33 Tillverkningsindustri 1 878 1 728 1 753 1 646 1 680 1 503 1 478 1 642
D35-E39 Försörjning av el, gas, värme, kyla och vatten samt avloppsrening, avfallshantering och sanering 1 155 1 490 1 946 1 472 1 317 1 266 1 053 1 273
F41-F43 Byggverksamhet 1 872 1 904 2 039 1 947 2 081 2 026 1 994 2 162
G45-U99 Tjänsteproducenter 8 413 8 166 8 771 8 341 8 433 8 057 8 021 8 382
G45-G47 Parti- och detaljhandel 1 377 1 369 1 419 1 332 1 309 1 254 1 204 1 282
H49-H53 Transport och magasinering 5 675 5 332 5 909 5 592 5 623 5 338 5 319 5 545
I55-I56 Hotell- och restaurangverksamhet 52 54 51 48 50 50 52 54
J58-J63 Informations- och kommunikationsverksamhet 213 210 166 160 156 149 141 136
K64-K66 Finans- och försäkringsverksamhet 73 84 107 109 137 133 136 154
L68 Fastighetsverksamhet 440 474 496 472 513 495 527 543
M69-N82 Övriga stödtjänster inom privata näringslivet 465 506 492 491 498 486 485 508
O84-Q88 Offentlig förvaltning och försvar; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster 47 55 49 50 53 53 52 54
R90-U99 Kultur, nöje och fritid; Annan serviceverksamhet; Förvärvsarbete i huhåll 71 82 82 87 94 99 105 106
  Offentliga myndigheter 453 478 488 439 429 414 367 438
  Huhållens ideella organisationer 81 82 86 79 76 74 78 72
  Hushållens konsumtion 9 966 10 340 10 117 9 337 9 032 8 616 8 325 8 456

Kommentarer

Skatter som belastar energiprodukter dvs. svavelskatt, energiskatt på bränslen, elskatt (häri ingår avgift/skatt för nedrustning & förvaring samt energiskatten på el), och koldioxidskatt kan fördelas på branscher. För att det ska vara möjligt hänförs dessa skatter till användningen av olika energiprodukter. I beräkningarna förekommer mindre avrundningsfel, dessa branschfördelade skatter kan därför skilja sig något mot det som redovisas i tabellen där alla miljöskatter är sammanställda (som istället enbart är baserat på skatteinbetalningar).

Definitioner och förklaringar

Den definition av en miljöskatt som används på SCB är utarbetad av Eurostat och OECD och möjliggör komparativa studier mellan olika länder;

"...it has been chosen to single out the tax base that seem to have a particular environmental relevance, and to consider all taxes levied on these tax bases as environmentally related regardless of motives behind their introduction, their names etc."

Enligt definitionen är det alltså skattebasen som avgör om skatten är en miljöskatt eller inte.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-10-04

Har du frågor om statistiken?