Till innehåll på sidan

Koldioxidskatt per bransch 2008–2018

Löpande priser, miljoner kronor

SNI2007 Bransch 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
  Totalt 25 639 26 085 27 334 25 369 25 243 24 031 23 333 24 604 24 139 23 530 22 983
A01-F43 Varuproducenter 5 622 5 775 6 411 6 119 6 325 5 996 5 939 6 808 6 975 6 761 6 892
A01-A03 Jordbruk, skogsbruk och fiske 1 263 1 328 1 402 1 547 1 604 1 689 1 627 2 062 1 671 1 643 1 533
B05-B09 Utvinning av mineral 129 110 140 138 154 153 176 314 458 483 495
C10-C33 Tillverkningsindustri 1 770 1 684 1 808 1 701 1 754 1 492 1 593 1 716 1 967 2 026 2 141
D35-E39 Försörjning av el, gas, värme, kyla och vatten samt avloppsrening, avfallshantering och sanering 391 532 746 546 558 492 477 545 742 553 768
F41-F43 Byggverksamhet 2 069 2 121 2 315 2 187 2 255 2 169 2 065 2 170 2 137 2 056 1 955
G45-U99 Tjänsteproducenter 8 402 8 208 8 895 8 280 7 916 7 357 6 917 6 868 6 497 6 304 6 017
G45-G47 Parti- och detaljhandel 1 735 1 675 1 804 1 775 1 671 1 578 1 482 1 500 1 469 1 428 1 406
H49-H53 Transport och magasinering 4 624 4 420 4 796 4 360 4 145 3 791 3 533 3 418 3 134 3 020 2 808
I55-I56 Hotell- och restaurangverksamhet 86 90 97 88 87 85 82 85 84 83 79
J58-J63 Informations- och kommunikationsverksamhet 172 172 168 164 152 142 132 128 122 117 113
K64-K66 Finans- och försäkringsverksamhet 77 83 100 85 96 89 84 89 90 93 85
L68 Fastighetsverksamhet 279 283 337 260 247 218 223 220 217 207 197
M69-N82 Övriga stödtjänster inom privata näringslivet 974 1 015 1 091 1 061 1 044 1 001 943 981 948 936 926
O84-Q88 Offentlig förvaltning och försvar; Utbildning; Vård och omsorg; Sociala tjänster 157 167 173 167 167 161 154 160 156 151 147
R90-U99 Kultur, nöje och fritid; Annan serviceverksamhet; Förvärvsarbete i huhåll 298 304 328 320 307 293 285 286 277 270 256
  Offentliga myndigheter 869 975 935 834 865 758 733 768 747 745 667
  Huhållens ideella organisationer 22 22 24 22 23 22 21 22 21 20 19
  Hushållens konsumtion 10 724 11 104 11 068 10 114 10 115 9 898 9 722 10 139 9 899 9 700 9 388

Kommentarer

Skatter som belastar energiprodukter dvs. koldioxidskatt, energiskatt på bränslen, svavelskatt och energiskatt på el fördelas på branscher utifrån deras användning av olika energiprodukter. Uppgifterna kombineras med information om skattesatser och eventuella undantag från skatteplikt/lägre skatt för vissa typer av verksamheter. I beräkningarna förekommer mindre avrundningsfel.

Definitioner och förklaringar

Den definition av en miljöskatt som används på SCB är utarbetad av Eurostat och OECD och möjliggör komparativa studier mellan olika länder;

"...it has been chosen to single out the tax base that seem to have a particular environmental relevance, and to consider all taxes levied on these tax bases as environmentally related regardless of motives behind their introduction, their names etc."

Enligt definitionen är det alltså skattebasen som avgör om skatten är en miljöskatt eller inte.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-10-10

Har du frågor om statistiken?