Till innehåll på sidan

Totala miljöskatter i Sverige 1993–2016

Löpande priser, miljoner kronor

  1993 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016[*]
Totalt 48 691 63 252 86 898 88 203 91 320 87 952 88 556 89 064 86 759 92 891 98 000
Skatt på energi 39 187 52 952 69 128 70 465 73 619 70 931 71 792 71 530 68 858 72 944 77 094
Avgift till kärnbränslefond 1 114 637 650 845 1 033 1 041 2 412 2 480 2 452 3 468 3 736
Dieseloljeskatt 591                    
Energiskatt bränslen 19 798 27 175 19 761 20 226 20 146 20 414 19 906 19 895 19 319 20 356 23 559
Energiskatt el 5 717 11 298 19 082 19 875 21 061 20 227 20 263 21 073 19 720 20 394 21 059
Koldioxidskatt 10 651 12 067 25 639 26 085 27 334 25 369 25 243 24 031 23 333 24 604 24 139
Kärnkraftsskatt 100 827                  
Skatt på termisk effekt i kärnkraft   881 3 976 3 395 3 997 3 852 3 939 4 037 3 841 3 768 4 254
Svavelskatt 187 67 20 39 48 28 29 14 10 12 11
Utsläppsrätter                 183 342 336
Vattenkraftsskatt 1 029                    
Skatt föroreningar 1 020 2 316 1 470 1 194 1 148 1 137 995 886 959 1 047 1 051
Avgift till batterifonden   133 76 14 25 8 4 4 4 4 4
Avgift på kemiska produkter 16 56 71 68 34 45 44 2 42 43 50
Skatt på bekämpningsmedel 13 58 89 72 86 86 93 93 105 115 127
Miljöskyddsavgift [1] 77 116 0                
NOX-avgift 533 511 536 673 714 794 656 668 668 588 568
Skatt på avfall   1 085 332 189 289 204 198 119 140 297 302
Skatt på bekämpningsmedel och gödsel 196                    
Skatt på handelsgödsel 185 357 366 178 0 0          
Skatt på naturresurser   125 254 166 153 163 167 146 138 147 157
Naturgrusskatt   125 254 166 153 163 167 146 138 147 157
Skatt på transport 8 484 7 859 16 046 16 378 16 400 15 721 15 602 16 502 16 804 18 753 19 698
Avgift för motorfordon 259                    
Avgift till bilskrotningsfonden 106 253 0 0 0 0          
Fordonsskatt 4 095 6 847 11 307 11 683 11 875 11 235 11 191 11 493 11 576 13 290 13 383
Försäljningsskatt på motorfordon 1 287 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kilometerskatt 2 737                    
Skatt på trafikförsäkringspremier     3 270 3 019 2 948 2 907 2 828 2 765 2 800 2 810 2 840
Trängselskatt     687 785 799 800 811 1 493 1 675 1 834 2 578
Vägavgifter   565 782 891 778 779 772 751 753 819 897
                       
Procent av BNP i Sverige 2,98 2,66 2,57 2,68 2,59 2,41 2,40 2,36 2,20 2,22 2,24
Procent miljöskatter av BNP (genomsnitt i EU28)     2,28 2,36 2,37 2,40 2,43 2,45 2,46 2,44  
Procent av totala skatter och sociala avgifter i Sverige 6,40 5,42 5,83 6,08 6,00 5,66 5,65 5,51 5,18 5,13 5,10

* Preliminära uppgifter

1) Finns kvar även efter 2004 men registreras nu på ett sådant sätt att den inte räknas som skatt.

Definitioner och förklaringar

Den definition av en miljöskatt som används på SCB är utarbetad av Eurostat och OECD och möjliggör komparativa studier mellan olika länder:

"...it has been chosen to single out the tax base that seem to have a particular environmental relevance, and to consider all taxes levied on these tax bases as environmentally related regardless of motives behind their introduction, their names etc."

Enligt definitionen är det alltså skattebasen som avgör om skatten är en miljöskatt eller inte.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-10-04

Har du frågor om statistiken?