Till innehåll på sidan

Totala miljöskatter i Sverige 1993–2018

Löpande priser, miljoner kronor

  1993 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017[*] 2018[*]
Totalt 48 691 63 252 86 962 88 410 91 189 87 894 88 923 88 745 86 866 92 876 98 250 98 839 100 942
Skatt på energi 39 187 52 952 69 192 70 672 73 488 70 873 72 159 71 211 68 965 72 929 77 344 77 058 77 335
Avgift till kärnbränslefond 1 114 637 650 845 1 033 1 041 2 412 2 480 2 452 3 468 3 736 3 796 3 684
Dieseloljeskatt 591                        
Energiskatt bränslen 19 798 27 175 19 761 20 226 20 146 20 414 19 906 19 895 19 319 20 356 23 559 23 664 25 270
Energiskatt el 5 717 11 298 19 146 20 082 20 930 20 169 20 630 20 754 19 827 20 379 21 309 23 213 24 840
Koldioxidskatt 10 651 12 067 25 639 26 085 27 334 25 369 25 243 24 031 23 333 24 604 24 139 23 530 22 983
Kärnkraftsskatt 100 827                      
Skatt på termisk effekt i kärnkraft   881 3 976 3 395 3 997 3 852 3 939 4 037 3 841 3 768 4 254 2 564 0
Svavelskatt 187 67 20 39 48 28 29 14 10 12 11 10 13
Utsläppsrätter                 183 342 336 281 545
Vattenkraftsskatt 1 029                        
Skatt föroreningar 1 020 2 316 1 470 1 194 1 148 1 137 995 886 959 1 047 1 051 1 696 2 357
Avgift till batterifonden   133 76 14 25 8 4 4 4 4 4 4 0
Avgift på kemiska produkter 16 56 71 68 34 45 44 2 42 43 50 48 49
Skatt på bekämpningsmedel 13 58 89 72 86 86 93 93 105 115 127 122 131
Kemikalieskatt                       734 1 377
Miljöskyddsavgift [1] 77 116 0                    
NOX-avgift 533 511 536 673 714 794 656 668 668 588 568 604 612
Skatt på avfall   1 085 332 189 289 204 198 119 140 297 302 184 188
Skatt på bekämpningsmedel och gödsel 196                        
Skatt på handelsgödsel 185 357 366 178 0 0              
Skatt på naturresurser   125 254 166 153 163 167 146 138 147 157 161 147
Naturgrusskatt   125 254 166 153 163 167 146 138 147 157 161 147
Skatt på transport 8 484 7 859 16 046 16 378 16 400 15 721 15 602 16 502 16 804 18 753 19 698 19 924 21 103
Avgift för motorfordon 259                        
Avgift till bilskrotningsfonden 106 253 0 0 0 0              
Flygskatt                       0 1 267
Fordonsskatt 4 095 6 847 11 307 11 683 11 875 11 235 11 191 11 493 11 576 13 290 13 383 13 272 13 156
Försäljningsskatt på motorfordon 1 287 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kilometerskatt 2 737                        
Skatt på trafikförsäkringspremier     3 270 3 019 2 948 2 907 2 828 2 765 2 800 2 810 2 840 2 894 2 886
Trängselskatt     687 785 799 800 811 1 493 1 675 1 834 2 578 2 743 2 722
Vägavgifter   565 782 891 778 779 772 751 753 819 897 1 015 1 072
                           
Procent av BNP i Sverige 2,98 2,65 2,56 2,69 2,59 2,40 2,41 2,35 2,20 2,21 2,24 2,16 2,11
Procent miljöskatter av BNP (genomsnitt i EU28)   2,58 2,28 2,35 2,37 2,40 2,43 2,45 2,45 2,43 2,44 2,4  
Procent av totala skatter och sociala avgifter i Sverige 6,40 5,42 5,83 6,10 5,99 5,66 5,67 5,49 5,18 5,13 5,07 4,87 4,81

* Preliminära uppgifter

1) Finns kvar även efter 2004 men registreras nu på ett sådant sätt att den inte räknas som skatt.

Definitioner och förklaringar

Den definition av en miljöskatt som används på SCB är utarbetad av Eurostat och OECD och möjliggör komparativa studier mellan olika länder:

"...it has been chosen to single out the tax base that seem to have a particular environmental relevance, and to consider all taxes levied on these tax bases as environmentally related regardless of motives behind their introduction, their names etc."

Enligt definitionen är det alltså skattebasen som avgör om skatten är en miljöskatt eller inte.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-10-10

Har du frågor om statistiken?