Till innehåll på sidan

Totala miljöskatter i Sverige 1993–2021

Löpande priser, miljoner kronor

  1993 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021[*]
Totalt 47 577 62 615 86 312 87 565 90 156 86 853 86 511 86 265 84 414 89 408 94 514 95 043 96 860 100 955 99 940 103 477
Skatt på energi 38 073 52 315 68 542 69 827 72 455 69 832 69 747 68 731 66 513 69 461 73 608 73 262 73 207 75 848 74 892 77 164
Avfallsförbränningsskatt                             248 470
Dieseloljeskatt 591                              
Energiskatt bränslen 19 798 27 175 19 761 20 226 20 146 20 414 19 906 19 895 19 319 20 356 23 559 23 664 25 270 26 617 25 523 26 677
Energiskatt el 5 717 11 298 19 146 20 082 20 930 20 169 20 630 20 754 19 827 20 379 21 309 23 213 24 475 25 654 27 157 27 007
Koldioxidskatt 10 651 12 067 25 639 26 085 27 334 25 369 25 243 24 031 23 333 24 604 24 139 23 530 22 983 22 167 20 388 21 921
Kärnkraftsskatt 100 827                            
Skatt på termisk effekt i kärnkraft   881 3 976 3 395 3 997 3 852 3 939 4 037 3 841 3 768 4 254 2 564   0 0 0
Svavelskatt 187 67 20 39 48 28 29 14 10 12 11 10 13 5 2 10
Utsläppsrätter                 183 342 336 281 466 1 405 1 574 1 079
Vattenkraftsskatt 1 029                              
Skatt föroreningar 1 020 2 316 1 470 1 194 1 148 1 137 995 886 959 1 047 1 051 1 696 2 403 2 533 2 842 3 170
Avgift till batterifonden   133 76 14 25 8 4 4 4 4 4 4 0 4 0 4
Avgift på kemiska produkter 16 56 71 68 34 45 44 2 42 43 50 48 49 47 50 50
Skatt på bekämpningsmedel 13 58 89 72 86 86 93 93 105 115 127 122 131 126 129 137
Kemikalieskatt                       734 1 377 1 468 1 630 1 752
Miljöskyddsavgift [1] 77 116 0                          
NOX-avgift 533 511 536 673 714 794 656 668 668 588 568 604 612 636 600 528
Skatt på avfall   1 085 332 189 289 204 198 119 140 297 302 184 234 252 211 301
Skatt på bekämpningsmedel och gödsel 196                              
Skatt på handelsgödsel 185 357 366 178                        
Skatt på plastbärkassar                             222 398
Skatt på naturresurser   125 254 166 153 163 167 146 138 147 157 161 147 138 131 128
Naturgrusskatt   125 254 166 153 163 167 146 138 147 157 161 147 138 131 128
Skatt på transport 8 484 7 859 16 046 16 378 16 400 15 721 15 602 16 502 16 804 18 753 19 698 19 924 21 103 22 436 22 075 23 015
Avgift för motorfordon 259                              
Avgift till bilskrotningsfonden 106 253                            
Flygskatt                         1 267 1 786 495 465
Fordonsskatt 4 095 6 847 11 307 11 683 11 875 11 235 11 191 11 493 11 576 13 290 13 383 13 272 13 156 13 908 14 679 15 590
Försäljningsskatt på motorfordon 1 287 194                       0 0 0
Kilometerskatt 2 737                              
Skatt på trafikförsäkringspremier     3 270 3 019 2 948 2 907 2 828 2 765 2 800 2 810 2 840 2 894 2 886 2 829 2 792 2 801
Trängselskatt     687 785 799 800 811 1 493 1 675 1 834 2 578 2 743 2 722 2 684 2 850 2 856
Vägavgifter   565 782 891 778 779 772 751 753 819 897 1 015 1 072 1 229 1 259 1 303
                                 
Procent av BNP i Sverige 2,87 2,60 2,53 2,62 2,52 2,33 2,31 2,26 2,11 2,10 2,14 2,05 2,01 2,00 1,98 1,90
Procent av totala skatter och sociala avgifter i Sverige 6,23 5,35 5,75 6,00 5,88 5,55 5,49 5,31 5,01 4,92 4,86 4,66 4,58 4,67 4,67 4,47
Procent miljöskatter av BNP (genomsnitt i EU27)   2,58 2,28 2,36 2,36 2,41 2,45 2,47 2,47 2,45 2,47 2,42 2,4 2,35 2,24  

* Preliminära uppgifter

1) Finns kvar även efter 2004 men registreras nu på ett sådant sätt att den inte räknas som skatt.

Definitioner och förklaringar

Den definition av en miljöskatt som används på SCB är utarbetad av Eurostat och OECD och möjliggör komparativa studier mellan olika länder:

"...it has been chosen to single out the tax base that seem to have a particular environmental relevance, and to consider all taxes levied on these tax bases as environmentally related regardless of motives behind their introduction, their names etc."

Enligt definitionen är det alltså skattebasen som avgör om skatten är en miljöskatt eller inte.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-16

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?