Till innehåll på sidan

Miljöekonomiska profiler per bransch 2016

Diagram

*Förädlingsvärde anges i löpande priser och uppgifterna för 2016 är preliminära (summering av fyra kvartal)

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-03-27

Har du frågor om statistiken?