Till innehåll på sidan

Regionala utsläppsintensiteter: Utsläpp av växthusgaser per BRP

Ton koldioxidekvivalenter per miljoner kronor

diagram

* 2018 bruttoregionprodukt är preliminär.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-11-04

Har du frågor om statistiken?