Till innehåll på sidan

Utsläpp av växthusgaser per bransch 2015

Tusen ton koldioxidekvivalenter

Diagram

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-10-09

Har du frågor om statistiken?