Till innehåll på sidan

Utsläpp av växthusgaser per bransch 2017

Tusen ton koldioxidekvivalenter

Utsläpp av växthusgaser per bransch 2017

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-03-28

Har du frågor om statistiken?