Till innehåll på sidan

Utsläppsintensitet: Utsläpp av växthusgaser per BRP, per län

Ton koldioxidekvivalenter per miljoner kronor

Utsläppsintensitet: Utsläpp av växthusgaser per BRP, per län

* 2016 bruttoregionprodukt är preliminär.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-11-15

Har du frågor om statistiken?