Till innehåll på sidan

Utsläppsintensitet: Utsläpp av växthusgaser per BRP, per län

Ton koldioxidekvivalenter per miljoner kronor

Diagram

* 2015 bruttoregionprodukt är preliminär.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-11-09

Har du frågor om statistiken?