Till innehåll på sidan

Utsläppsintensitet: Utsläpp av växthusgaser per BRP, per län

Ton koldioxidekvivalenter per miljoner kronor

* 2017 bruttoregionprodukt är preliminär.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-11-14

Har du frågor om statistiken?