Till innehåll på sidan

Industrins investeringar i miljöskydd, 2001–2018

Miljoner Per miljöområde

Industrins investeringar i miljöskydd, 2001–2018

Detta diagram omfattar endast investeringar i miljöskydd, inte de löpande miljöskyddskostnaderna.

Kommentarer

Övrigt är från och med 2016 uppdelat på biodiversitet, mark och övrigt*.

Definitioner och förklaringar

Luft - Åtgärder för att minska utsläpp till luft

Vatten - Åtgärder för att minska utsläpp till vatten, avloppsrening

Avfall - Åtgärder för att minska/behandla uppkommen mängd avfall. Sortering, omhändertagande och transport av avfall

Övrigt - Åtgärder för att minska utsläpp till mark och grundvatten, minska yttre buller, minska naturlig strålning, åtgärder riktade mot biodiversitet och landskap.

Biodiversitet-Åtgärder för behandling av biodiversitet och landskap. Genom att skydda t.ex.biotoper och djur.

Mark- Åtgärder för minska utsläpp till mark och grundvatten.

Övrigt*-minska yttre buller och minska naturlig strålning.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-10-10

Har du frågor om statistiken?