Till innehåll på sidan

Industrins löpande miljöskyddskostnader, 2001-2020

Miljoner kronor, per miljöområde

diagram

Detta diagram omfattar endast de löpande kostnaderna för miljöskydd, inte investeringar.

Området Övrigt från 2001-2015 har från och med 2016 delats in i områdena Biodiversitet, Mark samt *Övrigt.

Kommentarer

 

Definitioner och förklaringar

Luft - Åtgärder för att minska utsläpp till luft

Vatten - Åtgärder för att minska utsläpp till vatten, avloppsrening

Avfall - Åtgärder för att minska/behandla uppkommen mängd avfall. Sortering, omhändertagande och transport av avfall

Övrigt - Åtgärder för att minska utsläpp till mark och grundvatten, minska yttre buller, minska naturlig strålning, åtgärder riktade mot biodiversitet och landskap.

Biodiversitet-Åtgärder för behandling av biodiversitet och landskap. Genom att skydda t.ex.biotoper och djur.

Mark- Åtgärder för minska utsläpp till mark och grundvatten.

Övrigt*-minska yttre buller och minska naturlig strålning.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-10-13

Har du frågor om statistiken?