Till innehåll på sidan

Industrins löpande miljöskyddskostnader, 2001–2018

Miljoner kronor. Per miljöområde

Industrins löpande miljöskyddskostnader, 2001–2018

Detta diagram omfattar endast de löpande kostnaderna för miljöskydd, inte investeringar.

Kommentarer

Övrigt är från och med 2016 uppdelat på biodiversitet, mark och övrigt*.

Definitioner och förklaringar

Luft - Åtgärder för att minska utsläpp till luft

Vatten - Åtgärder för att minska utsläpp till vatten, avloppsrening

Avfall - Åtgärder för att minska/behandla uppkommen mängd avfall. Sortering, omhändertagande och transport av avfall

Övrigt - Åtgärder för att minska utsläpp till mark och grundvatten, minska yttre buller, minska naturlig strålning, åtgärder riktade mot biodiversitet och landskap.

Biodiversitet-Åtgärder för behandling av biodiversitet och landskap. Genom att skydda t.ex.biotoper och djur.

Mark- Åtgärder för minska utsläpp till mark och grundvatten.

Övrigt*-minska yttre buller och minska naturlig strålning.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-10-10

Har du frågor om statistiken?