Till innehåll på sidan

Industrins totala miljöskyddskostnader, 2001–2019

Per kostnadsslag och miljöområde

Miljö-
skydds-
kostnads-
slag
Miljöområden2001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019

Miljö-
skydds-
investeringar

luft 1 574 1 442 1 840 1 675 2 020 1 447 1 428 1 787 1 454 2 020 2 304 3 227 2 608 2 577 2 018 1 834 2 203 2 296 3 692
  vatten 1 177 1 159 1 231 954 1 091 804 858 876 937 1 290 1 686 1 548 1 405 1 474 1 429 1 462 1 691 846 1 399
  avfall 469 374 613 373 388 411 347 299 227 501 217 213 469 443 540 832 511 724 814
  övrigt 254 304 321 231 364 373 446 517 486 691 562 426 343 427 1 076 1 086 979 3 267 1 547
  därav biodiversitet                               376 467 2 004 513
  därav mark                               33 60 21 44
  därav övrigt*                               677 452 1 242 990
Löpande miljö-
skydds-
kostnader
luft 508 561 588 647 682 850 740 740 698 682 786 702 723 671 841 1 509 1 755 1 305 1 305
  vatten 961 1 303 1 174 1 323 1 403 1 539 1 510 1 514 1 973 1 698 2 034 2 096 2 051 2 279 2 544 2 880 3 502 2 972 3 644
  avfall 1 928 1 722 1 789 1 677 1 856 1 495 2 013 1 941 1 849 1 916 2 110 2 120 1 936 1 882 2 030 2 959 2 998 3 939 3 652
  övrigt 1 641 1 457 1 380 1 782 1 561 1 930 2 247 2 073 1 914 2 090 2 026 2 160 1 839 1 588 1 999 1 355 1 811 1 930 2 000
  därav biodiversitet                               167 298 371 316
  därav mark                               331 596 600 753
  därav övrigt*                               857 917 959 931
Total  8 512 8 322 8 936 8 662 9 365 8 849 9 589 9 747 9 538 10 888 11 725 12 492 11 373 11 340 12 478 13 917 15 449 17 279 18 052

Miljöskyddsinvesteringar för luft och övrigt 2018 reviderade oktober 2020.

Kommentarer

Övrigt är från och med 2016 uppdelat på biodiversitet, mark och övrigt*.

Definitioner och förklaringar

Luft - Åtgärder för att minska utsläpp till luft
Vatten - Åtgärder för att minska utsläpp till vatten, avloppsrening
Avfall - Åtgärder för att minska/behandla uppkommen mängd avfall. Sortering, omhändertagande och transport av avfall
Övrigt - Åtgärder för att minska utsläpp till mark och grundvatten, minska yttre buller, minska naturlig strålning, åtgärder riktade mot biodiversitet och landskap.
Biodiversitet-Åtgärder för behandling av biodiversitet och landskap. Genom att skydda t.ex.biotoper och djur.
Mark- Åtgärder för minska utsläpp till mark och grundvatten.
Övrigt*-minska yttre buller och minska naturlig strålning.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-10-14

Har du frågor om statistiken?