Till innehåll på sidan

Industrins totala miljöskyddskostnader, 2001–2020

Per kostnadsslag och miljöområde

Miljöskydds-
kostnadsslag
Miljö-
områden
20012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020
Miljöskydds-
investeringar
luft 1 574 1 442 1 840 1 675 2 020 1 447 1 428 1 787 1 454 2 020 2 304 3 227 2 608 2 577 2 018 1 834 2 203 2 296 3 692 2 853
  vatten 1 177 1 159 1 231 954 1 091 804 858 876 937 1 290 1 686 1 548 1 405 1 474 1 429 1 462 1 691 846 1 399 2 027
  avfall 469 374 613 373 388 411 347 299 227 501 217 213 469 443 540 832 511 724 814 2 694
  övrigt 254 304 321 231 364 373 446 517 486 691 562 426 343 427 1 076 1 086 979 3 267 1 547 1 635
  därav
biodiversitet
                              376 467 2 004 513 534
  därav mark                               33 60 21 44 31
  därav övrigt*                               677 452 1 242 990 1 070
Löpande
miljöskydds-
kostnader
luft 508 561 588 647 682 850 740 740 698 682 786 702 723 671 841 1 509 1 755 1 305 1 305 1 646
  vatten 961 1 303 1 174 1 323 1 403 1 539 1 510 1 514 1 973 1 698 2 034 2 096 2 051 2 279 2 544 2 880 3 502 2 972 3 644 3 701
  avfall 1 928 1 722 1 789 1 677 1 856 1 495 2 013 1 941 1 849 1 916 2 110 2 120 1 936 1 882 2 030 2 959 2 998 3 939 3 652 4 328
  övrigt 1 641 1 457 1 380 1 782 1 561 1 930 2 247 2 073 1 914 2 090 2 026 2 160 1 839 1 588 1 999 1 355 1 811 1 930 2 000 2 136
  därav
biodiversitet
                              167 298 371 316 393
  därav mark                               331 596 600 753 772
  därav övrigt*                               857 917 959 931 971
Total  8 512 8 322 8 936 8 662 9 365 8 849 9 589 9 747 9 538 10 888 11 725 12 492 11 373 11 340 12 478 13 917 15 449 17 279 18 052 21 020

 

Miljöskyddsinvesteringar för luft och övrigt 2018 reviderade oktober 2020.

Kommentarer

Övrigt är från och med 2016 uppdelat på biodiversitet, mark och övrigt*.

Definitioner och förklaringar

Luft - Åtgärder för att minska utsläpp till luft
Vatten - Åtgärder för att minska utsläpp till vatten, avloppsrening
Avfall - Åtgärder för att minska/behandla uppkommen mängd avfall. Sortering, omhändertagande och transport av avfall
Övrigt - Åtgärder för att minska utsläpp till mark och grundvatten, minska yttre buller, minska naturlig strålning, åtgärder riktade mot biodiversitet och landskap.
Biodiversitet-Åtgärder för behandling av biodiversitet och landskap. Genom att skydda t.ex.biotoper och djur.
Mark- Åtgärder för minska utsläpp till mark och grundvatten.
Övrigt*-minska yttre buller och minska naturlig strålning.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-10-13

Har du frågor om statistiken?