Till innehåll på sidan

Industrins totala utgifter för miljöskydd per bransch, 2018

Miljoner kronorPer kostnadsslag och bransch (SNI 2007)

SNI Näringsgren Investeringar (1) CV Löpande kostnader (2) CV Totala Utgifter (1+2) CV
07-09 Utvinning av mineral, service till utvinning 765 A 308 B 1 074 A
10-12 Livsmedel, dryck, tobak 66 D 799 D 865 D
13-15 Textil, kläder, läder .. .. 47 E .. ..
16 Trävaruindustri 93 E 201 D 294 E
17 Massa, papper, pappersvaror 744 D 1 515 D 2 259 D
18 Grafisk produktion, reproduktion 3 F 105 D 108 D
19 Stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter 250 A 127 A 377 A
20-21 Kemikalier, farmaceutiska basprodukter, läkemedel 194 E 1 113 E 1 307 E
22-23 Gummi- och plastvaror, mineralprodukter 358 D 473 D 832 D
24-25 Stål- och metallverk; metallvaror 319 E 1 290 D 1 609 D
26-27 Datorer, elektronik, optik och elapparatur 20 D 155 C 176 D
28 Övrig maskinindustri 114 F 319 E 432 E
29-30 Transportmedelsindustri 142 F 585 D 727 D
31 Möbelindustri .. .. 67 D .. ..
32 Annan tillverkningsindustri .. .. 53 E .. ..
33 Reparation och installation av maskiner och apparater .. .. 96 E .. ..
35 El-, gas- och värmeverk; 3 570 D 2 363 E 5 933 D
36 vattenverk 379 A 530 A 909 A
Totalt   7 133 C 10 146 C 17 279 C

SNI 33 investeringar är ett värde under en halv miljon kronor som avrundats till noll.  

Kommentarer

De totala miljöskyddskostnaderna, som utgörs av investeringar och löpande kostnader , uppgick till drygt 13,9 miljarder kronor år 2016.

Definitioner och förklaringar

Osäkerhetsmått anges i relativt medelfel, CV (variationskoefficienten ) i % med en bokstav från A-G enligt följande:
A= 0-1 %, B= 1-2,5 %, C= 2,5-5 %, D= 5-10 %, E= 10-25 %, F= 25-50 %, G= 50-100 %. Två prickar (..) betyder att uppgifter ej finns tillgängligt eller är för osäkra för att redovisas.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-10-10

Har du frågor om statistiken?