Till innehåll på sidan

Industrins totala utgifter för miljöskydd per bransch, 2019

Miljoner kronorPer kostnadsslag och bransch (SNI 2007)

SNI Näringsgren Investeringar (1) CV Löpande kostnader (2) CV Totala Utgifter (1+2) CV
07-09 Utvinning av mineral, service till utvinning 1 057 A 382 A 1 439 A
10-12 Livsmedel, dryck, tobak 332 D 1 186 C 1 518 C
13-15 Textil, kläder, läder 6 B 126 A 132 A
16 Trävaruindustri 112 E 388 D 500 D
17 Massa, papper, pappersvaror 1 295 C 1 524 B 2 819 B
18 Grafisk produktion, reproduktion 6 E 108 D 114 D
19 Stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter 216 A 162 A 378 A
20-21 Kemikalier, farmaceutiska basprodukter, läkemedel 372 E 1 078 D 1 450 D
22-23 Gummi- och plastvaror, mineralprodukter 166 E 367 D 533 D
24-25 Stål- och metallverk; metallvaror 357 C 1 248 B 1 605 B
26-27 Datorer, elektronik, optik och elapparatur 19 F 137 C 156 C
28 Övrig maskinindustri 52 E 340 E 392 D
29-30 Transportmedelsindustri 168 E 465 E 633 E
31 Möbelindustri 16 E 106 D 122 D
32 Annan tillverkningsindustri 194 B 73 C 267 B
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 2 D 78 D 80 D
35 El-, gas- och värmeverk; 2 837 E 2 207 E 5 045 E
36 vattenverk 243 B 625 A 868 A
Totalt   7 451 C 10 600 C 18 052 C

Skillnader i summor beror på avrundningar.

 

Definitioner och förklaringar

Osäkerhetsmått anges i relativt medelfel, CV (variationskoefficienten ) i % med en bokstav från A-G enligt följande:
A= 0-1 %, B= 1-2,5 %, C= 2,5-5 %, D= 5-10 %, E= 10-25 %, F= 25-50 %, G= 50-100 %. Två prickar (..) betyder att uppgifter ej finns tillgängligt eller är för osäkra för att redovisas.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-10-14

Har du frågor om statistiken?