Till innehåll på sidan

Industrins totala utgifter för miljöskydd per bransch, 2020

Miljoner kronor, per kostnadsslag och bransch (SNI 2007)

SNINäringsgrenInvesteringar (1)CVLöpande kostnader (2)CVTotala Utgifter (1+2)CV
07-09 Utvinning av mineral, service till utvinning 1 205 A 614 A 1 819 A
10-12 Livsmedel, dryck, tobak 900 E 1 714 D 2 614 D
13-15 Textil, kläder, läder 8 F 56 D 64 D
16 Trävaruindustri 306 E 352 D 658 D
17 Massa, papper, pappersvaror 1 205 C 1 638 C 2 844 B
18 Grafisk produktion, reproduktion 3 F 36 C 38 C
19 Stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter 384 A 162 A 546 A
20-21 Kemikalier, farmaceutiska basprodukter, läkemedel 529 F 1 119 D 1 647 E
22-23 Gummi- och plastvaror, mineralprodukter 185 E 543 D 728 D
24-25 Stål- och metallverk; metallvaror 183 C 1 380 C 1 563 C
26-27 Datorer, elektronik, optik och elapparatur 45 C 238 D 283 D
28 Övrig maskinindustri 51 E 339 D 390 D
29-30 Transportmedelsindustri 323 E 493 D 816 D
31 Möbelindustri 22 E 108 D 129 D
32 Annan tillverkningsindustri 46 D 43 C 89 C
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 9 E 123 D 131 D
35 El-, gas- och värmeverk; 3 681 D 2 638 D 6 319 D
36 Vattenverk 124 E 215 F 339 E
Totalt  9 209 C 11 810 C 21 020 C

Skillnader i summor beror på avrundningar.

 

Definitioner och förklaringar

Osäkerhetsmått anges i relativt medelfel, CV (variationskoefficienten ) i % med en bokstav från A-G enligt följande:
A= 0-1 %, B= 1-2,5 %, C= 2,5-5 %, D= 5-10 %, E= 10-25 %, F= 25-50 %, G= 50-100 %. Två prickar (..) betyder att uppgifter ej finns tillgängligt eller är för osäkra för att redovisas.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-10-13

Har du frågor om statistiken?