Till innehåll på sidan

Preliminära årsvisa utsläpp av växthusgaser

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-06-22

Naturvårdsverket tar årligen fram preliminär statistik om territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser för internationell rapportering enligt EU:s regelverk. För närvarande tas ingen kvartalsvis statistik fram av Naturvårdsverket, på grund av metodutveckling.

För den här statistiken ansvarar:
Naturvårdsverket

Hitta på sidan

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

Katarina Wärmark

Telefon
010-698 13 59
E-post
Katarina.Warmark@naturvardsverket.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/mi0110