Till innehåll på sidan

Totalt vattenuttag efter typ av vatten 2015

Miljoner kubikmeter

Diagram

Källa: Uppgifter gällande åren 1970–1980 är osäkra och bör ses som ungefärliga. Uppgift om havsvatten för åren 1970–1985 baseras på data från industrins vattenanvändning som genomfördes första gången år 1983, SCB.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-10-11

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

SCB, sektionen för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
mark.vatten.gis@scb.se

Jerker Moström

Telefon
010-479 40 31
E-post
jerker.mostrom@scb.se

Stefan Svanström

Telefon
010-479 45 58
E-post
stefan.svanstrom@scb.se