Till innehåll på sidan

Vattenanvändning 2015 efter typ av användare, per vattendistrikt

Tusentals kubikmeter

VattendistriktHushållIndustriJordbrukÖvrig
använd-
ning
Total söt-
vatten-
använd-
ning
Total
vatten-
använd-
ning
Bottenviken 29 930 325 910 1 066 18 461 278 671 375 367
Bottenhavet 55 261 514 854 2 409 42 055 600 335 614 579
Norra Östersjön 201 630 264 317 3 969 103 586 491 780 573 502
Södra Östersjön 135 709 418 814 49 651 68 448 488 934 672 622
Västerhavet 142 559 592 453 18 082 80 844 571 451 833 938
Totalt 565 089 2 116 347 75 176 313 394 2 431 170 3 070 007

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-10-11

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

SCB, sektionen för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
mark.vatten.gis@scb.se

Jerker Moström

Telefon
010-479 40 31
E-post
jerker.mostrom@scb.se

Stefan Svanström

Telefon
010-479 45 58
E-post
stefan.svanstrom@scb.se