Till innehåll på sidan

Produktionsindex över näringslivet, augusti 2017:

Minskad produktion inom näringslivet i augusti

Statistiknyhet från SCB 2017-10-09 9.30

Produktionen inom näringslivet minskade med 1,2 procent i augusti jämfört med juli, i säsongrensade tal. Jämfört med motsvarande månad föregående år ökade produktionen med 6,5 procent i kalenderkorrigerade tal.

Uppgifterna för augusti är de sista som redovisas för Produktionsindex över näringslivet, då detta index ersätts med Produktionsvärdeindex.

Produktionsvärdeindex

Nedgången i månadsproduktionen drevs av industribranscherna som minskade med 1,8 procent i augusti, i säsongrensade tal. Även byggproduktionen bidrog med en kraftig minskning med 9,6 procent jämfört med föregående månad. Tjänsteproduktionen var oförändrad i augusti jämfört med juli, i säsongrensade siffror.

Under tremånadersperioden juni till augusti 2017 ökade produktionen med 1,4 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod mars till maj, i säsongrensade uppgifter. Byggproduktionen utvecklades starkast med en uppgång på 2,4 procent, tjänsteproduktionen ökade med 1,6 procent och industriproduktionen ökade med 0,6 procent.

I kalenderkorrigerade tal ökade produktionen inom näringslivet med 6,5 procent i augusti jämfört med motsvarande månad föregående år. Starkast årsutveckling återfanns inom byggproduktionen med en uppgång på 14,6 procent, medan tjänsteproduktionen utvecklades svagast med en uppgång på 5,2 procent.

Sedan föregående publicering har förändringen i produktionen i juli jämfört med juni reviderats ned med 0,2 procentenheter till en ökning på 1,3 procent. Årsförändringen i produktionen, juli jämfört med motsvarande månad föregående år, har inte reviderats och är fortfarande en uppgång på 6,1 procent.

Produktionsvolym 2000–2017, trend och säsongrensad serie, index 2010=100
Produktionsindex över näringslivet, augusti 2017

Procentuella förändringar i produktionsvolym

SNI 2007

Bransch/Branschgrupp

Månads-utveckling Tre-månaders-utveckling Års-utveckling Ackumul-erad års-utveckling Andel av förädlings-värde 2016
    Aug / Juli[1] Juni-Aug / Mar-Maj[1] Aug 2017 / Aug 2016[2] 2017[3]  
B-S exkl. K och O
Näringslivet exkl. finans och försäkringsverksamhet
-1,2 1,4 6,5 5,0 100
B-D exkl. 35.2-35.3
Utvinning av mineral, tillverkning och försörjning av el
-1,8 0,6 7,2 5,2 26,4
F
Byggverksamhet
-9,6 2,4 14,6 13,3 8,4
E, G-S exkl. K och O
Tjänsteverksamhet inkl. vattenförsörjning och avfallshantering exkl. finans- och försäkringsverksamhet
0,0 1,6 5,2 3,9 65,2

1) Kalenderkorrigerade och säsongrensade tal. 2) Kalenderkorrigerade tal. 3) Kalenderkorrigerade tal. Perioden januari t.o.m. aktuell månad jämförd med samma period föregående år.

Definitioner och förklaringar

Produktionsindex över näringslivet publicerades första gången i december 2012. Statistiken tas fram efter önskemål från användare och är en viktig konjunkturindikator eftersom produktionen inom näringslivet står för cirka 70 procent av den totala bruttonationalprodukten (BNP). Statistiken ska tillsvidare ses som experimentell, det vill säga, den är under uppbyggnad.

Revideringar

När Produktionsindexet över näringslivet publiceras för en ny månad revideras också indexet för tidigare månader. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit. De kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade uppgifterna revideras alltid från januari 2000 och framåt.

Nästa publiceringstillfälle

 2017-11-06, kl. 09.30. Publiceringen avser Produktionsvärdeindex, som ersätter Produktionsindex över näringslivet från och med detta datum.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Sini Kilpeläinen

Telefon
010-479 47 37
E-post
sini.kilpelainen@scb.se