Till innehåll på sidan

Kalenderkorrigerade detaljerade förändringstal

Förändringstal jämfört med samma period föregående år

Avdelning
(SNI 2007)
Bransch/
Branschgrupp
Mars[1]April[2]Maj[2]Juni[3]Juli[3]Augusti[4]Juli-
Augusti[5]
Vikt[6]
B-S (ex. K, O) Näringslivet totalt exkl. finans-
och försäkringsverksamhet
2,5 2,5 3,7 4,0 1,6 2,3 2,0 100,0
  (Föregående publicering) 2,7 2,7 3,9 4,1 1,8      
B+C Industrin totalt 5,4 2,2 4,1 5,3 1,9 2,9 2,4 21,9
B Gruvor och mineral-
utvinningsindustri
0,3 ‑4,1 1,3 ‑0,9 1,4 1,4 1,4 0,7
C Tillverkningsindustri 5,7 2,3 4,3 5,6 1,6 3,0 2,4 21,1
D El-, gas- och värmeverk 3,3 ‑5,9 3,4 6,0 ‑11,9 ‑9,3 ‑10,6 3,0
E Vattenverk, reningsverk,
avfallsanläggningar
6,0 4,0 9,0 ‑1,2 4,9 ‑4,3 ‑0,4 0,9
F Byggverksamhet ‑2,0 ‑7,0 ‑2,1 ‑2,9 ‑2,3 ‑1,7 ‑2,0 8,6
G-S
(ex. K, O)
Tjänstesektor totalt, exkl.
finans- och försäkringsverksamhet
3,5 3,4 4,3 4,4 2,8 3,2 3,0 65,6
G Handel, serviceverkstäder
för motorfordon
5,8 5,9 6,0 6,7 3,4 7,0 5,3 14,7
H Transport och magasinering 2,2 1,2 2,8 2,1 0,6 3,8 2,2 5,7
I Hotell och restauranger 0,9 3,3 0,7 ‑0,5 1,3 1,7 1,5 2,4
J Informations- och
kommunikationstjänster
4,6 9,7 8,6 9,5 5,7 4,5 5,1 9,9
L Fastighetstjänster ‑2,3 0,8 4,4 3,0 1,5 ‑1,4 0,1 11,7
M+N Juridik, ekonomi, vetenskap
och teknik; uthyrning,
fastighetsservice, resetjänster
och andra stödtjänster
4,8 4,2 3,5 3,4 6,2 6,2 6,2 13,7
P+Q Utbildning, vård och omsorg ‑1,7 ‑1,7 0,6 0,2 0,1 ‑2,1 ‑1,0 5,2
R+S Personliga och kulturella tjänster 5,2 6,7 ‑1,6 ‑3,9 ‑8,6 ‑7,2 ‑7,8 2,1

1) Ingen revidering av indata, men revideras p g a säsongrensnings- och kalenderkorrigeringsmodell.
2) Ej inom revideringsperioden för blankettdata, men kan revideras på grund av omfördelning av kvartalsmoms.
3) Inom revideringsperioden för blankettdata
4) Aktuell referensperiod
5) Genomsnittligt index under perioden, förändringstal jämfört med samma period föregående år
6) Andel av 2017 års förädlingsvärde
7) Byggverksamhet revideras historiskt vid varje avslutat helkvartal p g a ny indata.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-10-05

Har du frågor om statistiken?

Johan Nyström

Telefon
010-479 42 22
E-post
johan.nystrom@scb.se

Milka Suomalainen

Telefon
010-479 57 51
E-post
milka.suomalainen@scb.se