Till innehåll på sidan

Kalenderkorrigerade detaljerade förändringstal

Förändringstal jämfört med samma period föregående år.

Avdelning (SNI 2007) Bransch/Branschgrupp Augusti[1] September[1] Oktober[2] November[3] December[3] Januari[4] Vikt[6]
B–S (ex. K, O) Näringslivet totalt exkl. finans- och försäkringsverksamhet 3,0 4,5 3,0 0,3 ‑0,9 2,3 100,0
  (Föregående publicering) 2,9 4,2 3,5 0,9 ‑0,8    
B+C Industrin totalt 1,5 3,7 3,5 ‑0,4 0,8 3,5 20,6
B Gruvor och mineralutvinningsindustri ‑6,3 0,2 ‑19,3 ‑24,8 ‑4,7 7,0 1,2
C Tillverkningsindustri 1,8 4,0 5,1 1,1 1,1 3,4 19,4
D El-, gas- och värmeverk 12,9 1,1 ‑3,3 ‑6,8 ‑14,3 ‑4,3 6,1
E Vattenverk, reningsverk, avfallsanläggningar 5,1 ‑2,3 8,6 ‑0,3 ‑5,8 ‑0,5 1,3
F Byggverksamhet 2,1 1,8 0,1 ‑0,1 ‑1,4 5,5 8,5
G–S (ex. K, O) Tjänstesektor totalt, exkl. finans- och försäkringsverksamhet 3,2 5,6 3,6 0,9 ‑0,5 1,0 63,5
G Handel, serviceverkstäder för motorfordon ‑0,4 ‑0,3 ‑1,4 ‑2,7 ‑6,7 ‑2,2 14,0
H Transport och magasinering 5,8 4,8 2,4 ‑1,2 ‑2,7 3,3 5,0
I Hotell och restauranger 9,3 18,2 4,6 0,8 8,1 32,7 1,8
J Informations- och kommunikationstjänster 3,7 11,0 8,2 1,7 5,5 0,7 11,4
L Fastighetstjänster 1,1 1,3 2,8 4,6 1,9 3,6 10,7
M+N Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 11,7 15,1 9,8 5,7 2,4 4,3 13,9
P+Q Utbildning, vård och omsorg ‑10,3 ‑10,4 ‑9,1 ‑10,4 ‑15,8 ‑13,0 4,9
R+S Personliga och kulturella tjänster 12,0 3,3 5,8 0,7 ‑3,2 6,0 1,9

1) Ingen revidering av indata, men revideras p g a säsongrensnings- och kalenderkorrigeringsmodell.
2) Ej inom revideringsperioden för blankettdata, men kan revideras på grund av omfördelning av kvartalsmoms.
3) Inom revideringsperioden för blankettdata
4) Aktuell referensperiod
5) Genomsnittligt index under perioden, förändringstal jämfört med samma period föregående år
6) Andel av 2022 års förädlingsvärde

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-03-09

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se