Till innehåll på sidan

Procentutveckling per kvartal

SNI 2007Bransch2016K3/
2015K3
2016K4/
2015K4
2017K1/
2016K1
2017K2/
2016K2
2017K3/
2016K3
2017K4/
2016K4
2018K1/
2017K1
2018K2/
2017K2
B-S
(exkl. K, O)
Näringslivet
totalt
2,7 2,8 4,4 4,4 4,1 4,4 2,9 3,4
B+C
Industri
2,0 1,7 4,1 5,3 3,6 6,7 5,2 3,9
F
Byggindustri
2,3 2,8 2,3 12,5 7,4 3,3 1,3 ‑4,0
G-S (exkl. K,O)
Tjänster
3,6 4,6 6,2 2,5 3,9 3,2 3,0 4,0

 

Kalenderkorrigerad och fastprisberäknad procentförändring

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-10-05

Har du frågor om statistiken?

Johan Nyström

Telefon
010-479 42 22
E-post
johan.nystrom@scb.se

Milka Suomalainen

Telefon
010-479 57 51
E-post
milka.suomalainen@scb.se