Till innehåll på sidan

Procentutveckling per kvartal

SNI 2007Bransch2017K4/
2016K4
2018K1/
2017K1
2018K2/
2017K2
2018K3/
2017K3
2018K4/
2017K4
2019K1/
2018K1
2019K2/
2018K2
2019K3/
2018K3
B-S (exkl. K, O)
Näringslivet totalt
4,9 3,5 3,4 2,3 3,1 3,0 1,9 1,5
B+C
Industri
6,7 6,0 3,7 2,1 2,7 1,5 1,3 1,6
F
Byggindustri
6,0 2,4 ‑4,2 ‑5,4 ‑1,1 8,3 6,9 0,7
G-S (exkl. K,O)
Tjänster
3,5 3,2 4,3 3,7 2,6 2,5 1,3 1,2

Kalenderkorrigerad och fastprisberäknad procentförändring

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-12-06

Har du frågor om statistiken?

Anton Hammarstedt

Telefon
010-479 42 28
E-post
anton.hammarstedt@scb.se

Kristina Frändén

Telefon
010-479 43 89
E-post
kristina.franden@scb.se