Till innehåll på sidan

Procentutveckling per kvartal

SNI 2007Bransch2016K1/
2015K1
2016K2/
2015K2
2016K3/
2015K3
2016K4/
2015K4
2017K1/
2016K1
2017K2/
2016K2
2017K3/
2016K3
B-S (exkl. K, O)
Näringslivet totalt
4,6 3,5 3,2 3,2 4,4 4,6 4,4
B+C
Industri
6,7 1,0 1,9 1,5 4,0 5,5 4,0
F
Byggindustri
14,1 7,7 9,0 8,8 6,0 11,9 7,9
G-S (exkl. K,O)
Tjänster
1,3 4,8 3,6 4,5 6,2 2,6 4,0

 

1) Kalenderkorrigerade och fastprisberäknad procentförändring

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-12-05

Har du frågor om statistiken?

Rickard Bengtsberg

Telefon
010-479 48 51
E-post
rickard.bengtsberg@scb.se

Jenny Strandell

Telefon
010-479 44 46
E-post
jenny.strandell@scb.se