Till innehåll på sidan

Procentutveckling per kvartal

SNI 2007Bransch2016K2/
2015K2
2016K3/
2015K3
2016K4/
2015K4
2017K1/
2016K1
2017K2/
2016K2
2017K3/
2016K3
2017K4/
2016K4
2018K1/
2017K1
B-S (exkl. K, O)
Näringslivet totalt
3,6 3,2 3,3 4,6 4,4 4,2 4,4 3,1
B+C
Industri
1,2 2,0 1,8 4,1 5,3 3,6 6,7 5,2
F
Byggindustri
7,6 9,0 9,3 5,2 11,5 7,7 3,1 2,7
G-S (exkl. K,O)
Tjänster
4,9 3,6 4,6 6,2 2,5 3,9 3,2 3,0

 

Kalenderkorrigerad och fastprisberäknad procentförändring

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-07-05

Har du frågor om statistiken?

Maja Bourelius

Telefon
010-479 42 26
E-post
maja.bourelius@scb.se

Kristina Frändén

Telefon
010-479 43 89
E-post
kristina.franden@scb.se