Till innehåll på sidan

Procentutveckling per kvartal

SNI 2007

Bransch

2016K2/2015K2 2016K3/2015K3 2016K4/2015K4 2017K1/2016K1 2017K2/2016K2 2017K3/2016K3 2017K4/2016K4
B-S (exkl. K, O)
Näringslivet totalt
3,9 3,4 3,5 4,6 4,4 4,3 4,5
B+C
Industri
2,1 2,9 2,8 4,1 5,3 3,6 6,5
F
Byggindustri
7,6 8,8 8,8 5,4 11,7 8,4 3,8
G-S (exkl. K,O)
Tjänster
4,9 3,5 4,6 6,2 2,5 4,0 3,2

1) Kalenderkorrigerad och fastprisberäknad procentförändring

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-03-06

Har du frågor om statistiken?

Rickard Bengtsberg

Telefon
010-479 48 51
E-post
rickard.bengtsberg@scb.se

Jenny Strandell

Telefon
010-479 44 46
E-post
jenny.strandell@scb.se