Till innehåll på sidan

Procentutveckling per kvartal

SNI 2007

Bransch

2017K3/2016K3 2017K4/2016K4 2018K1/2017K1 2018K2/2017K2 2018K3/2017K3 2018K4/2017K4 2019K1/2018K1 2019K2/2018K2
B-S (exkl. K, O)
Näringslivet totalt
4,2 4,8 3,7 3,6 2,8 3,5 2,9 1,9
B+C
Industri
3,8 6,7 6,0 3,8 2,2 2,7 1,5 1,5
F
Byggindustri
7,8 4,1 3,4 ‑3,6 ‑2,6 ‑3,1 9,6 2,3
G-S (exkl. K,O)
Tjänster
3,9 3,5 3,4 4,6 4,1 3,5 2,4 2,0

Kalenderkorrigerad och fastprisberäknad procentförändring

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-08-06

Har du frågor om statistiken?

Anton Hammarstedt

Telefon
010-479 42 28
E-post
anton.hammarstedt@scb.se

Kristina Frändén

Telefon
010-479 43 89
E-post
kristina.franden@scb.se