Till innehåll på sidan

Produktionsvärdeindex (industrin) och industriproduktionsindex

Fasta priser, kalenderkorrigerat, aggregerade nivåer, månad, 2015=100.

Produktionsvärdeindex (industrin) och industriproduktionsindex

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-05-05

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
pin@scb.se