Till innehåll på sidan

Produktionsvärdeindex (industrin) och industriproduktionsindex

Fasta priser, kalenderkorrigerat, aggregerade nivåer, månad, 2015=100

Produktionsvärdeindex (industrin) och industriproduktionsindex

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-12-05

Har du frågor om statistiken?

Linn Hedman

Telefon
010-479 45 54
E-post
linn.hedman@scb.se

Nils Adriansson

Telefon
010-479 42 78
E-post
nils.adriansson@scb.se