Till innehåll på sidan

Produktionsvärdeindex (industrin) och industriproduktionsindex

Fasta priser, kalenderkorrigerat, aggregerade nivåer, månad, 2015=100

Produktionsvärdeindex (industrin) och industriproduktionsindex

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-06-05

Har du frågor om statistiken?

Sini Kilpeläinen

Telefon
010-479 47 37
E-post
sini.kilpelainen@scb.se

Kristina Frändén

Telefon
010-479 43 89
E-post
kristina.franden@scb.se