Till innehåll på sidan

Produktionsvärdeindex, säsongrensad och kalenderkorrigerad

Fasta priser, aggregerade nivåer, månad, 2015=100.

Produktionsvärdeindex, säsongrensad och kalenderkorrigerad

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-09-08

Har du frågor om statistiken?

Anton Hammarstedt

Telefon
010-479 42 28
E-post
anton.hammarstedt@scb.se

Linn Hedman

Telefon
010-479 45 54
E-post
linn.hedman@scb.se