Till innehåll på sidan

Produktionsvärdeindex, säsongrensad och kalenderkorrigerad

Fasta priser, aggregerade nivåer, månad, 2015=100

Produktionsvärdeindex, säsongrensad och kalenderkorrigerad

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-02-06

Har du frågor om statistiken?

Rickard Bengtsberg

Telefon
010-479 48 51
E-post
rickard.bengtsberg@scb.se

Jenny Strandell

Telefon
010-479 44 46
E-post
jenny.strandell@scb.se