Till innehåll på sidan

Produktionsvärdeindex, säsongrensad och kalenderkorrigerad

Fasta priser, aggregerade nivåer, månad, 2015=100

Produktionsvärdeindex, säsongrensad och kalenderkorrigerad

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-09-05

Har du frågor om statistiken?

Linn Hedman

Telefon
010-479 45 54
E-post
linn.hedman@scb.se

Milka Suomalainen

Telefon
010-479 57 51
E-post
milka.suomalainen@scb.se