Till innehåll på sidan

Produktionsvärdeindex (tjänstesektorn) och tjänsteproduktionsindex

Fasta priser, kalenderkorrigerat, aggregerade nivåer, månad, 2015=100

Produktionsvärdeindex (tjänstesektorn) och tjänsteproduktionsindex

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-07-05

Har du frågor om statistiken?

Maja Bourelius

Telefon
010-479 42 26
E-post
maja.bourelius@scb.se

Kristina Frändén

Telefon
010-479 43 89
E-post
kristina.franden@scb.se