Till innehåll på sidan

Produktionsvärdeindex

Fasta priser, kalenderkorrigerat, aggregerade nivåer, månad, 2015=100.

Produktionsvärdeindex

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-08-06

Har du frågor om statistiken?

Anton Hammarstedt

Telefon
010-479 42 28
E-post
anton.hammarstedt@scb.se

Kristina Frändén

Telefon
010-479 43 89
E-post
kristina.franden@scb.se