Till innehåll på sidan

Produktionsvärdeindex

Fasta priser, kalenderkorrigerat, aggregerade nivåer, månad, 2015=100

Produktionsvärdeindex

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-10-05

Har du frågor om statistiken?

Johan Nyström

Telefon
010-479 42 22
E-post
johan.nystrom@scb.se

Milka Suomalainen

Telefon
010-479 57 51
E-post
milka.suomalainen@scb.se