Till innehåll på sidan

Säsongrensade detaljerade förändringstal

Förändringstal jämfört med föregående period.

Avdelning (SNI 2007) Bransch/Branschgrupp Augusti[1] September[1] Oktober[2] November[3] December[3] Januari[4] November-Januari[5] Vikt[6]
B–S (ex. K, O) Näringslivet totalt exkl. finans- och försäkringsverksamhet ‑2,4 2,5 0,0 ‑1,2 ‑0,3 2,2 0,1 100,0
  (Föregående publicering) ‑2,6 2,5 0,5 ‑1,3 ‑0,4      
B+C Industrin totalt ‑6,7 1,5 0,7 ‑2,3 0,0 2,6 ‑0,5 20,6
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 0,5 ‑4,6 ‑19,6 8,8 11,2 12,3 3,0 1,2
C Tillverkningsindustri ‑6,7 2,0 1,5 ‑2,5 ‑0,7 2,3 ‑0,6 19,4
D El-, gas- och värmeverk 2,4 ‑7,2 ‑3,3 ‑4,4 ‑3,5 5,5 ‑9,4 6,1
E Vattenverk, reningsverk, avfallsanläggningar ‑6,5 1,2 3,4 ‑1,4 ‑6,2 3,8 ‑1,7 1,3
F Byggverksamhet ‑0,2 2,3 ‑0,5 ‑0,2 1,7 1,2 1,8 8,5
G–S (ex. K, O) Tjänstesektor totalt, exkl. finans- och försäkringsverksamhet ‑1,2 2,5 ‑0,1 ‑1,0 ‑0,6 1,2 ‑0,2 63,5
G Handel, serviceverkstäder för motorfordon 0,3 0,3 0,3 ‑1,0 ‑1,6 1,1 ‑1,5 14,0
H Transport och magasinering 0,4 1,2 ‑1,6 0,6 ‑1,2 1,7 ‑0,3 5,0
I Hotell och restauranger ‑2,4 0,3 ‑1,4 ‑3,9 3,1 ‑0,8 ‑3,0 1,8
J Informations- och kommunikationstjänster ‑1,6 4,2 ‑1,4 ‑2,5 2,5 ‑2,0 ‑1,2 11,4
L Fastighetstjänster ‑0,3 0,3 0,8 0,5 ‑0,9 1,0 0,9 10,7
M+N Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster ‑0,4 2,5 ‑0,7 ‑1,3 ‑2,6 3,3 ‑1,6 13,9
P+Q Utbildning, vård och omsorg .. .. .. .. .. .. .. 4,9
R+S Personliga och kulturella tjänster .. .. .. .. .. .. .. 1,9

1) Ingen revidering av indata, men revideras på grund av säsongrensnings- och kalenderkorrigeringsmodell.
2) Ej inom revideringsperioden för blankettdata, men kan revideras på grund av omfördelning av kvartalsmoms.
3) Inom revideringsperioden för blankettdata
4) Aktuell referensperiod
5) Genomsnittligt index under perioden, förändringstal jämfört med föregående tremånadersperiod.
6) Andel av 2022 års förädlingsvärde

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-03-09

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se