Till innehåll på sidan

Säsongrensade detaljerade förändringstal

Förändringstal jämfört med föregående period.

Avdelning (SNI 2007) Bransch/Branschgrupp Januari[1] Februari[1] Mars[1] April[3] Maj[3] Juni[4] April-Juni[5] Vikt[6]
B–S (ex. K, O) Näringslivet totalt exkl. finans- och försäkringsverksamhet ‑0,5 0,5 ‑0,4 0,2 ‑0,2 ‑0,2 ‑0,1 100,0
  (Föregående publicering) ‑0,5 0,6 ‑0,3 0,4 ‑0,1      
B+C Industrin totalt 0,0 ‑0,2 ‑1,8 1,7 ‑0,2 ‑1,1 ‑0,1 22,0
B Gruvor och mineralutvinningsindustri ‑3,8 3,6 0,4 3,0 ‑1,3 0,1 3,6 0,7
C Tillverkningsindustri 0,1 ‑0,3 ‑1,9 1,6 ‑0,2 ‑0,9 ‑0,2 21,3
D El-, gas- och värmeverk ‑2,0 ‑2,6 3,4 ‑2,2 3,0 9,4 4,4 3,2
E Vattenverk, reningsverk, avfallsanläggningar ‑0,5 ‑1,8 2,6 2,2 0,7 ‑4,4 2,3 0,9
F[7] Byggverksamhet 4,5 2,8 ‑2,3 ‑1,2 ‑3,5 ‑2,0 ‑4,7 8,8
G–S (ex. K, O) Tjänstesektor totalt, exkl. finans- och försäkringsverksamhet 0,1 0,4 ‑0,3 1,0 ‑0,9 ‑0,1 0,3 65,1
G Handel, serviceverkstäder för motorfordon 2,4 ‑1,5 0,1 2,4 ‑2,2 0,5 0,6 14,8
H Transport och magasinering 2,9 0,7 ‑0,2 1,7 ‑0,8 1,7 1,8 5,6
I Hotell och restauranger 0,6 ‑0,1 0,0 ‑7,0 6,9 0,6 ‑2,6 2,4
J Informations- och kommunikationstjänster ‑4,9 ‑0,5 0,6 3,0 ‑3,5 ‑1,6 0,2 9,5
L Fastighetstjänster ‑0,4 1,9 ‑0,5 0,2 ‑0,5 1,2 0,6 11,6
M+N Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 3,8 0,3 0,6 ‑0,3 ‑0,8 ‑0,5 ‑0,6 13,9
P+Q Utbildning, vård och omsorg ‑0,3 1,2 ‑0,7 1,8 0,9 ‑0,2 2,3 5,1
R+S Personliga och kulturella tjänster 3,8 ‑0,8 0,4 0,7 2,0 ‑1,5 1,5 2,1

1) Ingen revidering av indata, men revideras på grund av säsongrensnings- och kalenderkorrigeringsmodell.
2) Ej inom revideringsperioden för blankettdata, men kan revideras på grund av omfördelning av kvartalsmoms.
3) Inom revideringsperioden för blankettdata
4) Aktuell referensperiod
5) Genomsnittligt index under perioden, förändringstal jämfört med föregående tremånadersperiod.
6) Andel av 2018 års förädlingsvärde
7) Byggverksamhet revideras historiskt vid varje avslutat helkvartal på grund av ny indata.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-08-06

Har du frågor om statistiken?

Anton Hammarstedt

Telefon
010-479 42 28
E-post
anton.hammarstedt@scb.se

Kristina Frändén

Telefon
010-479 43 89
E-post
kristina.franden@scb.se