Till innehåll på sidan

Säsongrensade detaljerade förändringstal

Förändringstal jämfört med föregående period

Avdelning (SNI 2007)Bransch/BranschgruppJuli[1]Augusti[1]September[1]Oktober[3]November[3]December[4]Oktober-December[5]Vikt[6]
B-S (ex, K, O) Näringslivet totalt exkl, finans- och försäkringsverksamhet 0,4 ‑0,2 1,2 0,5 2,4 ‑1,0 2,5 100,0
  (Föregående publicering) 0,4 ‑0,2 0,9 0,5 1,3      
                   
B+C Industrin totalt ‑2,1 ‑1,4 3,3 2,2 0,2 0,5 4,2 21,5
B Gruvor och mineralutvinningsindustri ‑2,1 ‑0,7 3,7 1,0 ‑0,6 3,2 4,0 0,6
C Tillverkningsindustri ‑1,9 ‑1,6 3,2 2,3 0,2 0,6 4,3 20,9
                   
D El-, gas- och värmeverk 2,4 ‑3,1 1,3 ‑0,2 7,0 ‑2,0 3,6 3,2
E Vattenverk, reningsverk, avfallsanläggningar ‑2,8 3,2 ‑2,1 1,5 3,8 ‑1,5 3,2 0,9
F Byggverksamhet 5,0 ‑5,5 0,0 ‑1,0 2,1 0,6 ‑1,4 8,5
                   
G-S (ex, K, O) Tjänstesektor totalt, exkl, finans- och försäkringsverksamhet 0,8 0,3 0,2 1,1 1,8 0,1 2,6 65,9
G Handel, serviceverkstäder för motorfordon 0,7 ‑1,4 1,7 1,9 2,1 ‑1,1 3,6 15,1
H Transport och magasinering 1,4 ‑0,5 0,9 1,2 0,1 1,2 2,1 5,9
I Hotell och restauranger ‑0,7 0,6 ‑0,5 1,2 0,6 0,4 1,6 2,5
J Informations- och kommunikationstjänster 1,1 2,7 ‑1,7 ‑0,3 3,9 ‑1,3 1,6 9,0
L Fastighetstjänster 1,1 1,6 ‑1,1 ‑0,2 1,4 ‑1,2 0,1 12,0
M+N Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 3,4 ‑2,0 0,4 2,3 0,8 1,1 2,8 14,0
P+Q Utbildning, vård och omsorg ‑0,1 ‑0,5 ‑0,7 0,9 0,4 ‑0,8 0,3 5,3
R+S Personliga och kulturella tjänster 1,9 1,7 2,9 ‑2,2 ‑0,3 ‑0,4 ‑0,1 2,2

1) Ingen revidering av indata, men revideras p g a säsongrensnings- och kalenderkorrigeringsmodell.
2) Ej inom revideringsperioden för blankettdata, men kan revideras på grund av omfördelning av kvartalsmoms.
3) Inom revideringsperioden för blankettdata
4) Aktuell referensperiod
5) Genomsnittligt index under perioden, förändringstal jämfört med föregående tremånadersperiod.
6) Andel av 2016 års förädlingsvärde

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-02-06

Har du frågor om statistiken?

Rickard Bengtsberg

Telefon
010-479 48 51
E-post
rickard.bengtsberg@scb.se

Jenny Strandell

Telefon
010-479 44 46
E-post
jenny.strandell@scb.se