Till innehåll på sidan

Säsongrensade detaljerade förändringstal

Förändringstal jämfört med föregående period

Avdelning (SNI 2007)Bransch/BranschgruppNovember[1]December[1]Januari[2]Februari[3]Mars[3]April[4]Februari–april[5]Vikt[6]
B–S (ex. K, O) Näringslivet totalt exkl. finans- och försäkringsverksamhet 1,9 ‑0,9 ‑0,4 0,5 ‑0,1 0,3 0,0 100,0
  (Föregående publicering) 1,6 ‑0,5 0,2 0,4 0,0      
B+C Industrin totalt 0,2 0,6 0,4 ‑0,6 0,9 ‑2,0 ‑0,2 21,9
B Gruvor och mineralutvinningsindustri ‑0,6 3,0 ‑1,3 1,3 ‑2,4 0,9 0,1 0,7
C Tillverkningsindustri 0,4 0,6 0,2 ‑0,5 1,1 ‑2,1 ‑0,2 21,1
D El-, gas- och värmeverk 7,6 ‑2,5 ‑4,8 3,2 1,4 ‑6,7 ‑2,4 3,0
E Vattenverk, reningsverk, avfallsanläggningar 3,8 ‑1,2 0,9 ‑1,2 3,3 ‑0,9 0,8 0,9
F[7] Byggverksamhet 2,5 0,1 ‑0,8 ‑0,9 ‑0,9 ‑1,2 ‑2,4 8,6
G–S (ex. K, O) Tjänstesektor totalt, exkl. finans- och försäkringsverksamhet 2,0 0,5 ‑0,2 0,4 0,2 ‑0,3 0,4 65,6
G Handel, serviceverkstäder för motorfordon 1,5 0,0 1,1 ‑0,6 1,3 0,5 1,2 14,7
H Transport och magasinering 0,4 0,7 0,1 ‑0,6 ‑0,1 ‑0,4 ‑0,5 5,7
I Hotell och restauranger 0,2 0,4 ‑0,7 ‑0,7 3,6 0,1 1,4 2,4
J Informations- och kommunikationstjänster 5,1 ‑1,7 0,4 1,8 ‑1,8 0,8 0,5 9,9
L Fastighetstjänster 2,5 ‑3,3 ‑2,4 1,6 0,2 1,3 ‑0,6 11,7
M+N Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 1,1 0,7 1,6 1,3 ‑1,2 0,2 1,8 13,7
P+Q Utbildning, vård och omsorg 0,5 ‑0,6 ‑0,9 ‑0,6 ‑0,2 ‑0,2 ‑1,6 5,2
R+S Personliga och kulturella tjänster 0,6 ‑0,9 0,4 0,7 ‑0,7 1,6 0,8 2,1

1) Ingen revidering av indata, men revideras på grund av säsongrensnings- och kalenderkorrigeringsmodell.
2) Ej inom revideringsperioden för blankettdata, men kan revideras på grund av omfördelning av kvartalsmoms.
3) Inom revideringsperioden för blankettdata
4) Aktuell referensperiod
5) Genomsnittligt index under perioden, förändringstal jämfört med föregående tremånadersperiod.
6) Andel av 2017 års förädlingsvärde
7) Byggverksamhet revideras historiskt vid varje avslutat helkvartal på grund av ny indata.Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-06-05

Har du frågor om statistiken?

Sini Kilpeläinen

Telefon
010-479 47 37
E-post
sini.kilpelainen@scb.se

Kristina Frändén

Telefon
010-479 43 89
E-post
kristina.franden@scb.se