Till innehåll på sidan

Industrins kapacitetsutnyttjande, 1:a kvartalet 2018:

Minskat kapacitetsutnyttjande i industrin

Statistiknyhet från SCB 2018-05-16 9.30

Industrins kapacitetsutnyttjande minskade med 0,4 procentenheter under det första kvartalet 2018 jämfört med det fjärde kvartalet 2017, i säsongrensade tal.

Minskningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden sjönk till 90,6 procent, i säsongrensade tal.

På årsbasis ökade kapacitetsutnyttjandet med 0,4 procentenheter jämfört med det första kvartalet 2017 och redovisade en utnyttjandegrad på 90,6 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Uppgifterna för första kvartalet 2018 är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i kapacitetsutnyttjandet i fjärde kvartalet 2017 jämfört med tredje kvartalet 2017 reviderats upp med 0,4 procentenheter till en oförändrad nivå. Förändringen i kapacitetsutnyttjande i fjärde kvartalet 2017 jämfört med motsvarande kvartal föregående år är oförändrad.

Industrins kapacitetsutnyttjande, säsongrensade tal
Industrins kapacitetsutnyttjande, 1:a kvartalet 2018

Industrins kapacitetsutnyttjande, procent
SNI 2007INDUSTRIBRANSCHSäsongrensade tal
  20172018kv 1 2018-
kv 4 2017
[1]
kv 1 2018-
kv 1 2017
[2]
  kv1kv2kv3kv4kv1  
B+C
Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri
90,2 90,7 91,0 91,0 90,6 ‑0,4 0,4
-
Industri för insatsvaror exkl. energi
92,6 92,0 93,0 92,1 91,7 ‑0,4 ‑0,9
-
Industri för investeringsvaror
91,4 92,2 93,1 93,4 92,5 ‑0,9 1,1
-
Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
82,4 83,9 83,2 86,0 86,0 0,0 3,5
-
Industri för varaktiga konsumtionsvaror
90,0 89,9 90,1 91,8 91,2 ‑0,6 1,2
B
Gruvor och mineralutvinningsindustri
97,0 94,8 94,5 95,8 96,0 0,2 ‑1,2
C
Tillverkningsindustri
90,1 90,6 91,0 90,8 90,5 ‑0,3 0,4
20-21
Industri för baskemikalier, kemiska produkter, farmaceutiska basprodukter och läkemedel
78,8 78,7 78,7 79,9 80,8 0,9 1,9
24
Stål- och metallverk
95,0 95,2 95,6 95,8 94,4 ‑1,4 ‑0,7
26
Industri för datorer, elektronikvaror och optik
83,4 87,0 83,4 82,9 78,7 ‑4,2 ‑4,8
28
Övrig maskinindustri
92,4 93,3 95,7 96,2 93,9 ‑2,3 1,2
29
Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
92,8 92,5 94,4 94,4 93,8 ‑0,6 1,1

1) Kalender- och säsongrensade tal 2) Kalenderkorrigerade tal

Revideringar

När statistiken över industrins kapacitetsutnyttjande för ett nytt kvartal publiceras, revideras också procenttalen för tidigare kvartal. Normalt revideras materialet ett kvartal bakåt. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit.

Nästa publiceringstillfälle

2018-08-20 09.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Daniel Lindhe

Telefon
010-479 64 12
E-post
daniel.lindhe@scb.se