Till innehåll på sidan

Industrins kapacitetsutnyttjande, 2:a kvartalet 2020

Minskat kapacitetsutnyttjande i industrin

Statistiknyhet från SCB 2020-08-21 9.30

Industrins kapacitetsutnyttjande minskade med 6,3 procentenheter under det andra kvartalet 2020 jämfört med det första kvartalet 2020, i säsongrensade tal.

Minskningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden minskade till 82,8 procent, i säsongrensade tal, vilket är den lägsta nivån sedan 2009.

På årsbasis minskade kapacitetsutnyttjandet med 8,1 procentenheter jämfört med det andra kvartalet 2019, och redovisade en utnyttjandegrad på 83,0 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Uppgifterna för andra kvartalet 2020 är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i kapacitetsutnyttjandet under första kvartalet 2020 jämfört med fjärde kvartalet 2019, reviderats ned med 0,1 procentenheter till 89,1 procent, i säsongrensade tal. Förändringen i kapacitetsutnyttjande under första kvartalet 2020, jämfört med motsvarande kvartal föregående år, minskade med 0,2 procentenheter till 89,0 procent i kalenderkorrigerade tal.

Industrins kapacitetsutnyttjande, säsongrensade tal

Industrins kapacitetsutnyttjande

Källa: SCB

Industrins kapacitetsutnyttjande, procent
SNI 2007INDUSTRIBRANSCHSäsongrensade tal
  20192020kv 2 2020 -kv 1 2020[1]kv 2 2020-kv 2 2019[2]
  kv2kv3kv4kv1kv2  
B+C
Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri
90,8 91,3 89,4 89,1 82,8 ‑6,3 ‑8,1
-
Industri för insatsvaror exkl. energi
90,8 91,3 90,5 91,0 86,1 ‑4,9 ‑4,7
-
Industri för investeringsvaror
94,7 94,6 92,6 89,0 77,1 ‑11,9 ‑17,7
-
Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
85,8 87,6 86,5 86,7 86,0 ‑0,7 0,1
-
Industri för varaktiga konsumtionsvaror
90,7 93,1 92,8 85,1 84,9 ‑0,2 ‑5,9
B
Gruvor och mineralutvinningsindustri
95,6 97,4 96,1 97,0 93,0 ‑4,0 ‑2,0
C
Tillverkningsindustri
90,7 91,1 89,2 88,9 82,6 ‑6,3 ‑8,3
20-21
Industri för baskemikalier, kemiska produkter, farmaceutiska basprodukter och läkemedel
78,3 84,7 84,9 84,9 84,3 ‑0,6 6,0
24
Stål- och metallverk
92,5 94,0 91,0 93,8 87,9 ‑5,9 ‑4,8
26
Industri för datorer, elektronikvaror och optik
90,6 91,2 90,1 91,0 90,5 ‑0,5 ‑0,6
28
Övrig maskinindustri
94,6 95,1 92,4 88,1 82,4 ‑5,7 ‑12,4
29
Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
97,0 96,8 94,2 88,0 61,9 ‑26,1 ‑35,0

 

1) Kalender- och säsongrensade tal 2) Kalenderkorrigerade tal

Revideringar

När statistiken över industrins kapacitetsutnyttjande för ett nytt kvartal publiceras revideras också procenttalen för tidigare kvartal. Normalt revideras materialet ett kvartal bakåt. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit.

Nästa publiceringstillfälle

2020-11-20 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Daniel Rådelid

Telefon
010-479 60 92
E-post
daniel.radelid@scb.se