Till innehåll på sidan

Industrins kapacitetsutnyttjande, andra kvartalet 2021

Ökat kapacitetsutnyttjande i industrin

Statistiknyhet från SCB 2021-08-20 9.30

Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 1,6 procentenheter under andra kvartalet 2021 jämfört med första kvartalet 2021, i säsongrensade tal.

Ökningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden ökade till 91,3 procent, i säsongrensade tal. Det betyder att kapacitetsutnyttjandet i industrin för första gången sedan tredje kvartalet 2019 har en utnyttjandegrad över 90 procent.

På årsbasis ökade kapacitetsutnyttjandet med 8,9 procentenheter jämfört med andra kvartalet 2020, och redovisade en utnyttjandegrad på 91,5 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Uppgifterna för andra kvartalet 2021 är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i kapacitetsutnyttjandet under första kvartalet 2021 jämfört med fjärde kvartalet 2020, reviderats upp med 0,4 procentenheter till utnyttjandegraden 89,7 procent, i säsongrensade tal. Förändringen i kapacitetsutnyttjande under första kvartalet 2021, jämfört med motsvarande kvartal föregående år, ökade med 0,1 procentenheter till utnyttjandegraden 89,6 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Industrins kapacitetsutnyttjande, säsongrensade tal
Industrins kapacitetsutnyttjande, 2:a kvartalet 2021

Källa: SCB

Industrins kapacitetsutnyttjande, procent
SNI 2007INDUSTRIBRANSCHSäsongrensade tal
  20202021kv 2 2021 -kv 1 2021[1]kv 2 2021-kv 2 2020[2]
  kv2kv3kv4kv1kv2  
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 82,3 86,1 87,9 89,7 91,3 1,6 8,9
- Industri för insatsvaror exkl. energi 85,9 88,2 89,9 90,5 91,1 0,6 5,3
- Industri för investeringsvaror 77,2 85,8 89,0 91,1 91,4 0,3 14,1
- Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror 84,1 85,1 84,9 86,2 92,4 6,2 8,1
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror 84,6 84,5 87,3 86,8 94,4 7,6 9,8
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 93,6 95,2 95,0 98,7 92,5 ‑6,2 ‑0,6
C Tillverkningsindustri 82,0 85,9 87,8 89,5 91,2 1,7 9,2
20-21 Industri för baskemikalier, kemiska produkter, farmaceutiska basprodukter och läkemedel 79,3 80,1 81,8 91,9 95,3 3,4 16,0
24 Stål- och metallverk 88,1 90,1 93,1 94,5 95,4 0,9 7,3
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 90,4 91,2 91,3 91,3 90,8 ‑0,5 0,0
28 Övrig maskinindustri 82,0 85,5 88,9 90,3 90,5 0,2 8,6
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 62,1 83,5 87,7 91,5 91,6 0,1 29,5

1) Kalender- och säsongrensade tal 2) Kalenderkorrigerade tal

Revideringar

När statistiken över industrins kapacitetsutnyttjande för ett nytt kvartal publiceras revideras också procenttalen för tidigare kvartal. Normalt revideras materialet ett kvartal bakåt. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit.

Nästa publiceringstillfälle

2021-11-19 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Daniel Rådelid

Telefon
010-479 60 92
E-post
daniel.radelid@scb.se